Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    date - vypíše nebo nastaví systémové datum a čas

POUŽITÍ

    date [VOLBA]... [+FORMT]
    date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

POPIS

    Příkaz date vypíše aktuální čas a datum v zadaném FORMÁTu anebo jej
    nastaví.

    -d, --date=ETZEC
       Zobrazí čas a datum zadaný řetězcem

    -f, --file=DATEFILE
       jako --date pro každou řádku v souboru DATEFILE

    -r, --reference=SOUBOR
       zobrazí čas poslední změny SOUBORu

    -R, --rfc-2822
       vypíše datum ačas ve formátu RFC 2822

    --rfc-3339=TIMESPEC
       vypíše datum ačas ve formátu RFC 3339.  TIMESPEC=`date',
       `seconds', nebo `ns' pro datum a čas s určenou přesností.

    -s, --set=ETZEC
       nastaví čas určený ŘETĚZCEM

    -u, --utc, --universal
       vypíše nebo nastaví světový čas (UTC)

    --help vypíše návod k použití a skončí.

    --version
       vypíše číslo verze a skončí.

    FORMÁT ovlivňuje výpis. Jedinou platnou volbou pro druhý tvar příkazu
    je světový čas (UTC). Direktivy jsou:

    %%   znak %

    %a   zkratka dne v týdnu podle locale (např. Ne)

    %A   plné jméno dne v týdnu podle locale proměnné délky (např.
       Neděle)

    %b   zkratka měsíce podle locale (např. Pro)

    %B   plné jméno měsíce podle locale (např. prosinec)

    %c   datum a čas podle locale (např. Thu Mar 3 23:05:25 2005)

    %C   století; stejné jako %Y, jen jsou vypuštěny poslední dvě číslice
       (např. 21)

    %d   den v měsíci (např. 01)

    %D   datum; stejné jako %m/%d/%y

    %e   den v měsíci, doplněn mezerami; stejné jako %_d

    %F   úplné datum; stejné jako %Y-%m-%d

    %g   last two digits of year of ISO week number (viz %G)

    %G   year of ISO week number (viz %V); obvykle užitečné jen s %V

    %h   stejné jako %b

    %H   hodina (00..23)

    %I   hodina (01..12)

    %j   den v roce (001..366)

    %k   hodina ( 0..23)

    %l   hodina ( 1..12)

    %m   měsíc (01..12)

    %M   minuta (00..59)

    %n   znak newline (nový řádek)

    %N   nanosekundy (000000000..999999999)

    %p   označení dopoledne/odpoledne podle locale; prázdné, pokud není
       známo

    %P   jako %p, ale malými písmeny

    %r   čas ve dvanáctihodinovém cyklu podle locale (např. 11:11:04 PM)

    %R   hodiny a minuty ve 24hodinovém cyklu; stejné jako %H:%M

    %s   počet sekund od 1. ledna 1970 00:00:00 UTC

    %S   sekundy (00..60)

    %t   horizontální tabelátor

    %T   čas; stejné jako %H:%M:%S

    %u   den v týdnu (1..7); 1 je pondělí

    %U   číslo týdne, s nedělí jako prvním dnem týdne (00..53)

    %V   ISO číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (01..53)

    %w   den v týdnu (0..6); 0 je něděle

    %W   číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (00..53)

    %x   reprezentace data podle locale (např. 12/31/99)

    %X   reprezentace času podle locale (např. 23:13:48)

    %y   poslední dvojčíslí roku (00..99)

    %Y   rok

    %z   +hhmm číselná časová zóna (např. -0400)

    %:z  +hh:mm číselná časová zóna (např. -04:00)

    %::z  +hh:mm:ss číselná časová zóna (např. -04:00:00)

    %:::z číselná časová zóna s : k určení potřebné přesnosti (např. -04,
       +05:30)

    %Z   abecední zkratka časové zóny (např. EDT)

    Příkaz date implicitně doplňuje číselná pole nulami. Znak `%' může být
    následován těmito nepovinnými vlajkami:

       - (pomlčka) nedoplňovat pole _ (podtržítko) doplňovat pole
       mezerami 0 (nula) doplňovat pole nulami ^ použije velká písmena,
       je-li to možné # použije opačně velká písmena, je-li to možné

    Po každé vlajce následuje nepovinné pole šířka, v desítkové soustavě;
    potom nepovinný modifikátor, který je buďto E pro použití alternativní
    reprezentace  podle  locale, je-li dostupná anebo O pro použití
    alternativních číselných symbolů podle locale, jsou-li dostupné.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.  Pokud jsou programy
    info a date správně nainstalovány, měl by příkaz

       info date

    zpřístupnit kompletní manuál.