Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    dd - konvertuje a kopíruje soubor

POUŽITÍ

    dd [--help] [--version] [if=soubor] [of=soubor] [ibs=bajt] [obs=bajt]
    [bs=bajt]  [cbs=bajt]  [skip=blok]  [seek=blok]  [count=blok]
    [conv={ascii, ebcdic, ibm, block, unblock, lcase, ucase, swab, noerror,
    notrunc, sync}]

POPIS

    Příkaz dd kopíruje soubor (implicitně ze standardního vstupu na
    standardní výstup) se zadanou velikostí vstupního a výstupního bloku a
    případně jej konvertuje.

    Čte vstup blok po bloku se stanovenou velikostí bloku (implicitně 512
    bajtů).  Pokud je určena volba bs=bajt a není určena jiná konverze,
    než sync, noerror nebo notrunc, zapíše přečtená data (jichž může být
    méně, než bylo požadováno) do samostatného výstupního bloku. tento
    výstupní blok má přesně stejnou velikost jako bylo přečteno, pokud
    ovšem nebyla určena konverze sync.  V tom případě jsou totiž data
    doplněna nulovými bajty (NUL, '\0'; nebo mezerami, viz níže).

    V opačném případě je vstup blok po bloku zpracováván a výsledný výstup
    je zapsán v blocích o zadané velikosti. Poslední výstupní blok může být
    kratší.

    Číselné hodnoty uvedené dole (bajty a bloky) mohou být doplněny
    násobitelem: `k'=1024, `b'=512, `w'=2, `c'=1 (`w' a `c' jsou GNU
    rozšíření; `w' by nemělo být nikdy používáno - v System V znamená 2 a v
    BSD 4.2 znamená 4). Dva nebo více číselných výrazů může být vynásobeno
    vložením `x' mezi sebe.  GNU fileutils-4.0 umožňují při  určení
    velikosti bloku (v bs=, cbs=, ibs=, obs=) následující násobící přípony:
    M=1048576, G=1073741824, atp. pro T, P, E, Z, Y. Přípona `D' z nich
    učiní decimální násobitele: kD=1000, MD=1000000, GD=1000000000, atd.
    (Všimněte si, že pro ls, df, du je velikost M atd. určena proměnnými
    prostředí, ale pro dd je dána pevně.)

  VOLBY
    if=soubor
       Čte ze zadaného souboru místo ze standardního vstupu.

    of=soubor
       Zapisuje do zadaného souboru místo na standardní výstup. Pokud
       není zadáno conv=notrunc, zkrátí soubor na délku  zadanou
       parametrem seek= (0 bajtů, pokud seek= není zadáno).

    ibs=bajt
       Načítá bloky zadané délky. Implicitní je 512.

    obs=bajt
       Zapisuje bloky zadané délky. Implicitní je 512.

    bs=bajt
       Čte a zapisuje bloky zadané délky. Má větší prioritu než ibs a
       obs. (A nastavení bs není ekvivalentní nastavení ibs a obs na
       stejnou hodnotu, přinejmenším pokud není určena konverze jiná
       než sync, noerror a notrunc, , protože určuje, že každý vstupní
       blok má být zkopírován na výstup jako jeden blok, bez slučování
       krátkých bloků.)

    cbs=bajt
       Určuje délku bloku pro block a unblock.

    skip=blok
       Před kopírováním přeskočí zadaný počet bloků velikosti ibs na
       začátku vstupního souboru.

    seek=blok
       Přeskočí zadaný počet bloků velikosti obs na začátku výstupního
       souboru.

    count=blok
       Kopíruje pouze zadaný počet bloků velikosti ibs.

    conv=konverze[,konverze]...
       Konvertuje soubor podle zadaných argumentů konverze. (Před ani
       za čárkami nesmí být mezera.)

       Možné konverze:

       ascii Konvertuje EBCDIC do ASCII.

       ebcdic Konvertuje ASCII do EBCDIC.

       ibm  Konvertuje ASCII do alternativního EBCDIC.

       block Doplňuje záznamy ukončené znakem newline na bloky délky
           cbs nahrazením znaku newline koncovými mezerami, pokud je
           to nutné.

       unblock
           Nahrazuje koncové mezery v každém bloku délky cbs znakem
           newline.

       lcase Mění velká písmena na malá.

       ucase Mění malá písmena na velká.

       swab  Prohazuje sudé a liché bajty. Pokud je přečten lichý
           počet bajtů, poslední bajt prostě zkopíruje (protože není
           s čím ho vyměnit). [POSIX.2b, PASC interpretace 1003.2
           #3 a #4]

       noerror
           Ignoruje chyby při čtení.

       notrunc
           Nezkracuje výstupní soubor.

       sync  Doplní každý vstupní blok na velikost ibs koncovými
           nulovými bajty ('\0').

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2

PŘÍKLAD

    Páskové jednotky často neakceptují určenou velikost bloků a dd končí
    I/O chybou u posledního fragmentu dat, který nezaplní celý blok. V tom
    případě  použijte `dd if=muj_soubor of=/dev/moje_paska conv=sync'.
    Samozřejmě jeho zpětným načtením vznikne o něco větší soubor, k jehož
    konci byly přidány nulové bajty.

CHYBY

    Příkazy jako `dd if=muj_soubor of=/dev/fd0 bs=1k seek=172' na některých
    systémech selžou, protože dd se pokusí zkrátit výstupní soubor, ale
    zkrácení blokového zařízení není možné. V takových případejćh přidejte
    volbu `conv=notrunc'.

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje příkaz dd z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se
    mohou lehce lišit.