Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    df - vypisuje využití místa na disku

POUŽITÍ

    df [volby] [soubor...]

    volby POSIX: [-kP] [--]

    volby GNU (nejkratší verze): [-ahHiklmPv] [-t fstype] [-x fstype]
    [--block-size=velikost] [--print-type] [--no-sync] [--sync] [--help]
    [--version] [--]

POPIS

    Příkaz df zobrazí velikost využitého a volného místa na discích, na
    kterých jsou soubory zadaných jmen. Pokud není zadán žádný argument,
    zobrazí využité a volné místo na všech právě připojených souborových
    systémech.

PODROBNOSTI PRO POSIX

    Místo je implicitně zobrazeno v 512 bajtových jednotkách, při použití
    volby -k pak v 1024 bajtových jednotkách. Pokud není použita volba -P,
    je formát výstupu nedefinovaný. Pokud soubor není obyčeným souborem,
    adresářem nebo FIFO, je výsledek nedefinovaný.

PODROBNOSTI PRO GNU

    Výstup je implicitně v 1024 bajtových jednotkách (když nejsou jednotky
    určeny volbou). Pokud je nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT,
    bude výstup odpovídat standardu POSIX.

    Pokud je argument soubor jméno speciálního blokového zařízení, na
    kterém je připojený (namountovaný) nějaký diskový svazek, příkaz df
    vypíše údaje o svazku na příslušném zařízení místo informací o svazku,
    na kterém je příslušný speciální soubor.

VOLBY POSIX

    -k Používá 1024 bajtové jednotky namísto implicitních 512 bajtových.

    -P   Výstup má šest sloupců se záhlavím `Filesystem N-blocks Used
       Available Capacity Mounted on' (Systém souborů N-bloků Využito
       Volné Kapacita Připojeno na) (kde N=512, ale s volbou -k je
       N=1024).

    --   Konec seznamu voleb.

VOLBY GNU

    -a, --all
       Do výpisu budou zahrnuty i souborové systémy, které mají 0 bloků
       a jsou implicitně vynechávány. Typicky se jedná o speciální
       pseudo-systémy souborů, jako například položky pro automounter
       nebo souborové systémy typu "ignore" nebo "auto", které některé
       operační systémy podporují a při běžném výpisu jsou také
       vynechávány

    --block-size=velikost
       Vypíše velikosti v jednotkách o velikost bajtech. (Nové, ale
       nefunkční ve fileutils-4.0.)

    -h, --human-readable
       Přidá ke každému údaji o velikosti písmeno, jako např. M pro
       binární megabajty.

    -H, --si
       Stejné jako -h, ale použijí se oficiální jednotky SI units (s
       násobky 1000 namísto 1024, takže M znamená 1000000 namísto
       1048576). (Nové ve fileutils-4.0.)

    -i, --inodes
       Místo informací o využití místa vypíše informace o využití i-
       uzlů.  I-uzel,  inode (zkratka slov index node) obsahuje
       informace o souborech (vlastník, skupina, přístupová práva,
       časové údaje a umístění souboru na disku).

    -k, --kilobytes
       Vypisuje velikosti v blocích velikosti 1024 bajtů.

    -l, --local
       Omezí výstup pouze na lokální souborové systémy. (Nové ve
       fileutils-4.0.)

    -m, --megabytes
       Vypíše velikosti v binárních megabajtech (tj. 1048576 bajtů).
       Všimněte si, že volby -h, -H, -k, -m se vzájemně vylučují a
       platí pouze ta, která je uvedena naposled; např. při použití
       voleb --si a -m nebude výstup v SI megabajtech (1 000 000
       bajtů). [Interpretace velikostí bloků také závisí na proměnné
       prostředí BLOCK_SIZE, což ale ve fileutils-4.0 nefunguje.]

    --no-sync
       Nepoužije systémové volání sync před získáním jakýchkoliv dat o
       využití místa. df proto poběží rychleji, ale na některých
       systémech (zejména SunOS) mohou být výsledky trochu zastaralé.
       Tato volba je implicitní.

    -P, --portability
       Výpis bude ve formátu podle specifikace POSIX. Od implicitního
       formátu se liší tím, že každý svazek je právě na jednom řádku. V
       implicitním výpisu jsou připojované jednotky, jejichž jméno je
       delší než 20 znaků (například některé síťové přípojné body),
       vypsány na zvláštním řádku, aby byl výpis seřazen do sloupců.

    --sync Použije systémové volání sync před získáním jakýchkoliv dat o
       využití místa. Na některých systémech (zejména SunOS) jsou tak
       získány aktuálnější výsledky, ale obecně tato volba df zpomalí,
       zvláště pokud se jedná o mnoho nebo velmi aktivní souborové
       systémy.

    -t fstype, --type=fstype
       Omezí výpis na souborové systémy určeného typu fstype.  Více
       typů  lze  určit  pomocí  vícenásobného použití volby -t.
       Implicitně jsou vypsány všechny.

    -T, --print-type
       Budou vypsány i typy jednotlivých svazků. Typy jsou vypsány tak,
       jak je rozeznává systém (a jsou získávány způsobem závislým na
       systému, např. čtením /etc/mtab). Viz též mount(8).

    -x fstype, --exclude-type=fstype
       Filesystémy zadaného typu fstype budou vynechány.  Zadáním
       většího počtu těchto voleb je možné vynechat systémy souborů
       více typů. Implicitně se vypisují systémy souborů všech typů.

    -v   Ignorován; pro kompatibilitu s příkazem df ze System V.

STANDARDNÍ VOLBY GNU

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnná  POSIXLY_CORRECT  určuje  použitou jednotku.  Pokud není
    nastavena a proměnná BLOCKSIZE má hodnotu začínající na `HUMAN', chová
    se stejně jako při volbě -h, pokud ovšem není zadána volba -k nebo -m.
    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2

DALŠÍ INFORMACE

    mount(8)

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje df z balíčku fileutils-4.0; jiné verz se mohou
    lehce lišit.