Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    dircolors - nastavení barev pro `ls'

SYNTAXE

    dircolors [-b] [--sh] [--bourne-shell] [-c] [--csh] [--c-shell] [-p]
    [--print-database] [--help] [--version] [SOUBOR]

POPIS

    dircolors vypíše sekvenci příkazů pro nastavení požadovaného barevného
    výstupu příkazu ls (a dir, atd.). Typické použití:
       eval `dircolors [VOLBA]... [SOUBOR]`

    Pokud je zadán SOUBOR, dircolors jej přečte, aby určil, které barvy
    mají být použity pro které typy souborů a přípony. V opačném případě je
    použita zakompilované databáze. Pro další informace o formátu tohoto
    souboru spusťtě `dircolors -p'.

    Výstupem je příkaz shellu pro nastavení proměnné prostředí LS_COLORS.
    Syntaxi shellu, která má být použita, odhadne dircolors podle hodnoty
    proměnné prostředí SHELL nebo je možní ji nastavit.

    Po vykonání tohoto příkazu spuštění `ls --color' (které může být
    nastaveno jako alias pro ls) vypíše soubory v požadovaných barvách.

VOLBY

    -b, --sh, --bourne-shell
       Výstupem jsou příkazy Bourne shellu. To je implicitní v případě,
       že je nastavena proměnná prostředí SHELL, která nekončí na csh
       nebo tcsh.

    -c, --csh, --c-shell
       Výstupem jsou příkazy C shellu. To je implicitní v případě, že
       SHELL končí na csh nebo tcsh.

    -p, --print-database
       Vypíše (zakompilovanou) databázi implicitního nastavení barev.
       Tento výstup je sám o sobě platným konfiguračním souborem a jsou
       z něj celkem patrné možnosti nastavení.

STANDARDNÍ VOLBY GNU

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné SHELL a TERM se používají k určení správného formátu pro
    shellový příkaz. Proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají
    obvyklý význam. Proměnná LS_COLORS se používá k přenosu informace pro
    ls.

SPLŇUJE STANDARDY

    Obarvený výstup pro ls(1) je rozšířením GNU.  Tato implementace není
    zcela  kompatibilní  s  původním  balíčkem  dircolors/color-ls,
    distribuovaným se Slackware Linuxem. Zejména chybí zvláštní podpora pro
    Z shell a Korn shell. Uživatelé těchto shellů by měli použít režim
    Bourne shell (-b).

DALŠÍ INFORMACE

    ls(1), dir_colors(5)

SOUBORY

    Program dircolors sám o sobě nevyužívá žádné konfigurační soubory.
    Nicméně je zvykem, že skripty inicializující shell volají dircolors s
    jedním z následujících.

    /etc/DIR_COLORS
       Konfigurační soubor dircolors pro celý systém.

    ~/.dir_colors
       Uživatelský konfigurační soubor pro dircolors.

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje dircolors z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se
    mohou lehce lišit.