Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    dirname - odtrhne ne-adresářovou část jména souboru

SYNTAXE

    dirname JMNO
    dirname VOLBA

POPIS

    Vypíše JMÉNO kromě poslední části oddělené lomítkem. Pokud JMÉNO
    neobsahuje žádné lomítko, vypíše `.' (aktuální adresář).

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

PŘÍKLADY

    dirname /usr/bin/sort
       Vypíše "/usr/bin".

    dirname stdio.h
       Vypíše ".".

AUTHOR

    Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    basename(1), readlink(1)

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy
    info a dirname správně nainstalovány, měl by příkaz

       info dirname

    zpřístupnit kompletní manuál.