Provided by: dvdisaster_0.71.26-2_i386 bug

JMÉNO

    DVDISASTER - ochrana proti ztrĂĄtÄ dat poĹĄkrĂĄbĂĄnĂm/stĂĄrnutĂm mĂŠdia
    CD/DVD

SYNTAXE

    dvdisaster [-r|-c|-f|-s|-t|-u] [-d zazen] [-p prefix] [-i obraz] [-e
    souborecc] [-j n] [-n n%] [--adaptive-read] [--auto-suffix] [--cache-
    size  n]  [--dao]  [--fill-unreadable  n]  [--speed-warning  n]
    [--spinup-dalay n] [--split-files]

POPIS

    DVDISASTER poskytuje dodateÄnĂŠ zabezpeÄenĂ proti ztrĂĄtÄ dat na CD a
    DVD mĂŠdiĂch zpĹŻsobenĂŠ stĂĄrnutĂm nebo poĹĄkrĂĄbĂĄnĂm. VytvĂĄĹĂ data
    oprav chyb, kterĂĄ jsou pouĹžita k obnovÄ neÄitelnĂ˝ch sektorĹŻ, pokud
    se disk pozdÄji poĹĄkodĂ.

MOŽNOSTI

    ObecnĂŠ pĹĂklady pouĹžitĂ:

    -r, --read
       NaÄte obraz mĂŠdia na pevnĂ˝ disk. PouĹžijte -rn-m k naÄtenĂ
       urÄitĂŠho rozsahu sektorĹŻ, t.j. -r100-200.

    -c, --create
       VytvoĹĂ informaci .ecc pro obraz mĂŠdia.

    -f, --fix
       PokusĂ se opravit obraz mĂŠdia s pouĹžitĂm informacĂ .ecc.

    -s, --scan
       Skenuje mĂŠdium na chyby ÄtenĂ.

    -t, --test
       Testuje integritu souborĹŻ .img a .ecc.

    -u, --unlink
       SmaĹže  soubor .img (byla-li pĹedchĂĄzejĂcĂ akce ĂşspÄĹĄnÄ
       dokonÄena).

    Specifikace mechaniky a souboru:

    -d, --device zaĹĂzenĂ
       Äte z danĂŠho zaĹĂzenĂ (vĂ˝chozĂ: /dev/cdrom).

    -p, --prefix prefix
       prefix souborĹŻ .img/.ecc (vĂ˝chozĂ: medium.* ).

    -i, --image soubor obrazu
       nĂĄzev souboru obrazu (vĂ˝chozĂ: medium.img).

    -e, --ecc soubor oprav chyb
       nĂĄzev souboru oprav chyb (vĂ˝chozĂ: medium.ecc).

    VylepĹĄovacĂ moĹžnosti (ÄtÄte dokumentaci pĹed pouĹžitĂm!):

    -j, --jump n
       pĹeskoÄĂ n sektorĹŻ po chybÄ ÄtenĂ (vĂ˝chozĂ: 16).

    -n, --redundancy n%
       nastavĂ redundanci pro opravu chyb (vĂ˝chozĂ: 14.3%).

    --adaptive-read
       pouĹžije optimalizovanou strategii ÄtenĂ poĹĄkozenĂ˝ch mĂŠdiĂ.

    --auto-suffix
       automaticky pĹidĂĄ souborovĂŠ pĹĂpony .img a .ecc.

    --cache-size n
       velikost varovnĂĄvacĂ pamÄti v MB v prĹŻbÄhu akce -c (vĂ˝chozĂ:
       32 MB).

    --dao pĹedpoklĂĄdĂĄ disk DAO; neoĹezĂĄvat konec obrazu.

    --fill-unreadable n
       vyplnĂ neÄitelnĂŠ sektory bajtem n

    --speed-warning n
       vypĂĹĄe upozornÄnĂ pĹi zmÄnĂĄch rychlosti o vĂce neĹž n procent.

    --spinup-delay n
       ÄekĂĄ n sekund na roztoÄenĂ disku.

    --split-files
       rozdÄlĂ soubory na segmenty <= 2 GB.

VIZ TĂĹ˝

    Dokumentace DVDISASTER je dokumentovĂĄn svĂ˝m vlastnĂm manuĂĄlem,
    nainstalovaným v /usr/share/doc/dvdisaster-doc/html.

AUTOR

    DVDISASTER napsal Carsten Gnoerlich <carsten@dvdisaster.com>.

    Tuto   manuĂĄlovou   strĂĄnku   napsal   Daniel   Baumann,
    <daniel.baumann@panthera-systems.net>, pro projekt Debian (ale mĹŻĹže
    bĂ˝t uĹžita dalĹĄĂmi).

    Do ÄeĹĄtiny pĹeloĹžil LuboĹĄ StanÄk <lubek@users.sourceforge.net>.