Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    dvipdf - Převede soubor z formátu TeX DVI na PDF za použití programů
    ghostscript a dvips

POUŽITÍ

    dvipdf [ volby ] vstup.dvi [ vstup.pdf ] ...

POPIS

    Tento skript vyvolá program dvips(1) s volbou -q a jeho výstup pošle
    přes rouru do programu gs(1) s následujícími parametry:

            -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite

    a také s -sOutputFile a s argumenty zadanými na příkazové řádce.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1), dvips(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavními udržovateli programu Ghostscript.  Tuto manuálovou stránku
    napsal George Ferguson.