Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    echo - zobrazí řádek textu

POUŽITÍ

    echo [VOLBA]... [ETZEC]...

POPIS

    Příkaz echo vypíše zadané etzce na standardní výstup.

    -n   nevypisovat závěrečný znak newline.

    -e   povolit  interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v
       řetězcích

    -E   nepovolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v
       řetězcích (výchozí nastavení)

    --help vypíše tento návod a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Pokud byla použita volba -e , platí následující sekvence:

    \0NNN znak, jehož ASCII kód je nnn (osmičkově)

    \\   obrácené lomítko

    \a   pípnutí, zvonek (bell)

    \b   backspace

    \c   nevypisovat závěrečný znak newline

    \f   nová stránka (form feed)

    \n   nový řádek (new line)

    \r   návrat vozíku (carriage return)

    \t   horizontální tabelátor (horizontal tab)

    \v   vertikální tabelátor (vertical tab)

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu false, která je obvykle
    upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které
    podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    neznámý

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy
    info a echo správně nainstalovány, měl by příkaz

       info echo

    zpřístupnit kompletní manuál.