Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

       echo - zobrazí řádek textu

POUŽITÍ

       echo [VOLBA]... [ETZEC]...

POPIS

       Příkaz echo vypíše zadané etzce na standardní výstup.

       -n     nevypisovat závěrečný znak newline.

       -e     povolit   interpretaci  obráceným  lomítkem  uvozených  znaků  v
              řetězcích

       -E     nepovolit interpretaci  obráceným  lomítkem  uvozených  znaků  v
              řetězcích (výchozí nastavení)

       --help vypíše tento návod a skončí

       --version
              vypíše číslo verze a skončí

       Pokud byla použita volba -e , platí následující sekvence:

       \0NNN  znak, jehož ASCII kód je nnn (osmičkově)

       \\     obrácené lomítko

       \a     pípnutí, zvonek (bell)

       \b     backspace

       \c     nevypisovat závěrečný znak newline

       \f     nová stránka (form feed)

       \n     nový řádek (new line)

       \r     návrat vozíku (carriage return)

       \t     horizontální tabelátor (horizontal tab)

       \v     vertikální tabelátor (vertical tab)

       POZN:  Váš shell může mít vlastní verzi příkazu false, která je obvykle
       upřednostněna před verzí popisovanou zde.  Informace o  volbách,  které
       podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

       neznámý

HLÁŠENÍ CHYB

       Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
       Toto  je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
       s GNU General  Public  License  <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
       Toto  programové  vybavení  je  zcela  BEZ  ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
       zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

       Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo  neúplná.
       Autoritativním  zdrojem  je  Texinfo  dokumentace.  Pokud jsou programy
       info a echo správně nainstalovány, měl by příkaz

              info echo

       zpřístupnit kompletní manuál.