Provided by: passwd_4.1.1-6ubuntu6_i386 bug

JMÉNO

    expiry - zkontroluje a vynutí politiku vypršení platnosti hesla

POUŽITÍ

    expiry [-c] [-f]

POPIS

    expiry zkontroluje (-c) vypršení platnosti aktuálního hesla a případně
    vynutí (-f) změnu. Příkaz lze spustit jako běžný uživatel.

SOUBORY

    /etc/passwd
       informace o uživatelských účtech

    /etc/shadow
       důvěrné informace o uživatelských účtech

VIZ TAKÉ

    passwd(5), shadow(5).