Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    expr - vyhodnotí výraz

POUŽITÍ

    expr VRAZ
    expr VOLBA

POPIS

    --help Vypíše návod k použití a skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze a skončí.

       Příkaz expr vyhodnotí VÝRAZ a vypíše výsledek na standardní
       výstup. Prázdný řádek níže odděluje skupiny podle zvyšující se
       priority. VÝRAZ může být:

    ARG1 | ARG2
       Pokud první argument není ani prázdný řetězec (null) ani 0, je
       výsledkem první argument, jinak je výsledkem druhý argument.

    ARG1 & ARG2
       Jestliže ani jeden argument není ani prázdný řetězec (null) ani
       0, je výsledkem první argument, jinak je výsledkem 0.

    ARG1 < ARG2
       ARG1 je menší než ARG2

    ARG1 <= ARG2
       ARG1 je menší nebo roven ARG2

    ARG1 = ARG2
       ARG1 je roven ARG2

    ARG1 != ARG2
       ARG1 není roven ARG2

    ARG1 >= ARG2
       ARG1 je větší než nebo roven ARG2

    ARG1 > ARG2
       ARG1 je větší než ARG2

    ARG1 + ARG2
       aritmetický součet ARG1 a ARG2

    ARG1 - ARG2
       aritmetický rozdíl ARG1 a ARG2

    ARG1 * ARG2
       aritmetický násobek ARG1 a ARG2

    ARG1 / ARG2
       aritmetický podíl ARG1 a ARG2

    ARG1 % ARG2
       zbytek po celočíselném dělení ARG1 argumentem ARG2

    ŘETĚZEC : REGEXP
       Porovnání řetězce s regulární výrazem.

    match ŘETĚZEC REGEXP
       stejné jako ŘETĚZEC : REGEXP

    substr ŘETĚZEC POZICE DÉLKA
       podřetězec zadaného ŘETĚZCE, POZICE se počítá od 1

    index ŘETĚZEC SEZNAM-ZNAKŮ
       první pozice v ŘETĚZCI, na které je některý ze znaků uvedených v
       SEZNAMU-ZNAKŮ, jestliže není nalezen žádný znak, vrátí 0.

    length ŘETĚZEC
       délka ŘETĚZCE

    + SLOVO
       interpretuje SLOVO (token) jako řetězec, i když se jedná o

       klíčové slovo jako `match' nebo operátor jako `/'

    ( VÝRAZ)
       hodnota VÝRAZU

    Escapování nebo uvození řetězců může být nezbytné, aby speciální znaky
    v řetězcích neinterpretoval shell. Pokud jsou oba argumenty čísla, je
    porovnání aritmetické, jinak abecední.  Při porovnání řetězce  s
    regulární výrazem jestliže je část druhého operandu uzavřena mezi \( a
    \), bude výsledkem ta část prvního řetězce, která vyhovovala části
    regulárního výrazu mezi \( a \) nebo prázdný řetězec (null); Jestliže
    \( a \) nebyly použity, vrací počet vyhovujících znaků nebo 0.

    Návratová hodnota je 0, pokud VÝRAZ není ani prázdný řetězec (null) ani
    0; 1 v případě, že VÝRAZ je prázdný řetězec (null) nebo 0; a 3 pokud
    došlo k chybě.

AUTOR

    Napsal Mike Parker.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.  Pokud jsou programy
    info a expr správně nainstalovány, měl by příkaz

       info expr

    zpřístupnit kompletní manuál.