Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    false - nedělá nic, neúspěšně

SYNTAXE

    false [ignorovan parametry]
    false VOLBA

POPIS

    Skončí s návratovým kódem znamenajícím neúspěch.

    Tyto volby nesmějí být zkracovány.

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a skončí.

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu false, která je obvykle
    upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které
    podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy
    info a false správně nainstalovány, měl by příkaz

       info false

    zpřístupnit kompletní manuál.