Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

   finger - program vyhledávající informace o uživateli

STRUČNÝ PŘEHLED

   finger [-lmsp] [user ...] [user@host ...]

POPIS

   finger zobrazuje informace o uživatelích systému.

   Jeho volby jsou:

   -s  Finger zobrazuje o uživateli přihlašovací jméno, skutečné jméno,
      jméno terminálu a stav záznamu (``*'' za jménem terminálu když je
      zakázán zápis), čas zahálení (idle time), čas přihlášení, umístění
      a telefonní číslo kanceláře.

      Jestliže je uživatel připojen méně než 6 měsíců, je čas přihlášení
      zobrazen jako měsíce, dny, hodiny a minuty, v opačném případě je
      zobrazen rok a chybí hodiny a minuty.

      Neznámá zařízení stejně jako neexistující čas zahálení nebo čas
      přihlášení jsou zobrazeny jako hvězdička.

   -l  Výstup má mnohořádkový formát a obsahuje všechny informace popsané
      pro volbu -s spolu s domovským adresářem uživatele, soukromé
      telefonní číslo, přihlašovací shell, stav pošty a obsahy souborů
      ``.plan'', ``.project'', ``.pgpkey'' a ``.forward'' z domovského
      adresáře uživatele.

      Jedenáctimístná telefonní čísla jsou vypisována jako ``+N-NNN-NNN-
      NNNN''. Čísla určená deseti nebo sedmi číslicemi jsou vypisována
      jako příslušná část tohoto řetězce. Čísla určená pěti číslicemi
      jsou vypisována jako ``xN-NNNN''. Čísla určená čtyřmi číslicemi
      jsou vypisována jako ``xNNNN''.

      Jestliže je zakázán zápis na zařízení, hláška ``(messages off)'' je
      připojena k řádce obsahující jméno tohoto zařízení. Při použití
      volby -l je zobrazen jeden záznam na uživatele; jestliže je
      uživatel přihlášen vícekrát, informace o terminálu se pro každé
      přihlášení opakuje.

      Stav pošty je zobrazován jako ``No Mail.'', jestliže není žádná
      pošta, ``Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)'', jestliže se
      uživatel díval do schránky s poštou a novou poštu si přečetl a nebo
      ``New mail received ...'', `` Unread since ...'', jestliže přišla
      nová zpráva.

   -p  Zabraňuje volbě -l ve fingeru v zobrazování obsahu souborů
      ``.plan'', ``.project'' a ``.pgpkey''.

   -m  Zabránit setřídění uivatelskch jmen. Uivatel je obyčejně
      přihlašovací jméno, avšak třídění je prováděno s reálnými jmény
      uživatelů, pokud nepoužijete volbu -m. Při srovnávání jmen
      prováděném ve fingeru je brán ohled na velká a malá písmena.

   Jestliže nejsou specifikovány žádné volby, ale jsou zadány parametry
   finger standardně zobrazí výstup jako s volbou -l, jsou-li zadány
   parametry, pak jako s volbou -s. Všimněte si že určité části mohou být
   vynechány, jestliže informace není dostupná.

   Jestliže nejsou specifikovány žádné argumenty, finger bude vypíše každého
   uživatele právě přihlášeného do systému.

   Finger se používá pro vyhledávání uživatelů připojených na vzdáleném
   systému. Pro určení uivatele používá formát ``user@host'', nebo
   ``@host'', kde standardní výstupní formát je v prvním případě styl -l a
   ve druhém potom styl -s. Pro vzdálený systém může být použita pouze
   volba -l.

   Pokud je standardní výstup socket, finger bude vysílat znak návratu
   vozíku (CR, resp. ^M) před každým znakem přechodu na nový řádek (LF,
   resp. ^J). To platí pro zpracování požadavků vzdáleného fingera programem
   fingerd(8).

SOUBORY

   ~/.nofinger   Jestliže finger najde tento soubor v domovském adresáři
           uživatele, bude fingeru, který pochází mimo tento
           počítač, zapírat existenci tohoto uživatele. Aby to
           fungovalo, musí být démon fingerd(8) schopný číst soubor
           .nofinger. To většinou znamená, že domovský adresář
           obsahující tento soubor musí mít nastaven bit other-
           users-execute (o+x). Viz příkaz chmod(1). Pokud chcete
           tuto vlastnost používat pro zajištění většího soukromí,
           otestujte ji pro jistotu nejprve pomocí příkazu ``finger
           @localhost'' před tím, než se na ni spolehnete.

   ~/.plan

   ~/.project

   ~/.pgpkey    tyto soubory jsou vypsány při použití dlouhého formátu.
           Soubor .project je limitován na jednu řádku (pozn.překl:
           to zřejmě není pravda); soubor .plan může být jakkoliv
           dlouhý.

DALŠÍ INFORMACE

   chfn(1), passwd(1), w(1), who(1) Příkaz finger se objevil ve verzi
   3.0BSD.