Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    free - zobrazuje podíl volné a používané paměti v systému

SYNTAXE

    free [-b | -k | -m] [-o] [-s prodleva ] [-t] [-V]

POPIS

    free zobrazuje celkový podíl volné a používané fyzické a swapové paměti
    v systém, stejně jako buffery používané jádrem.  Sloupec "shared" je
    ignorován kvůli neplatnosti.

  Volby
    Přepínač -b zobrazuje paměť v bajtech; -k v kilobajtech (implicitní
    hodnota); -m v megabajtech.

    Přepínač -t zobrazuje řádek "celkem".

    Přepínač -o vypíná zobrazení řádky s buffery. Pokud není uveden
    přepínač -o, free odebírá paměť v bufferech z používané paměti a
    zobrazuje ji jako volnou.

    Přepínač -s aktivuje opakující se spouštění free s časovým rozestupem
    prodleva (v sekundách), kde prodleva je libovolné racionální číslo. Pro
    měření času je používán usleep(3)

    Přepínač -V vypíše číslo verze a skončí.

SOUBORY

    /proc/meminfo-- informace o paměti

VIZ TÉŽ

    ps(1), slabtop(1), vmstat(8), top(1)

AUTOŘI

    Program je dílem Briana Edmondse.

    Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <albert@users.sf.net>

PŘEKLAD

    Stínovlas <stinovlas@gmail.com>