Provided by: passwd_4.1.1-6ubuntu6_i386 bug

JMÉNO

    gpasswd - spravuje soubor /etc/group

POUŽITÍ

    gpasswd skupina

    gpasswd -a uivatel skupina

    gpasswd -d uivatel skupina

    gpasswd -R skupina

    gpasswd -r skupina

    gpasswd [-A uivatel,...] [-M uivatel,...] skupina

POPIS

    gpasswd se používá pro správu souboru /etc/group (a pokud je
    zkompilován s podporou SHADOWGRP, tak i /etc/gshadow). Každá skupina
    může mít správce, členy a heslo. Systémový správce může volbou -A
    definovat správce skupiny, volbou -M členy skupiny a má všechna práva
    skupinových správců a členů.

  Poznámka o skupinových heslech
    Skupinová hesla jsou samozřejmě bezpečnostním problémem, jelikož je
    heslo sdíleno více uživateli. Skupiny jsou nicméně užitečným nástrojem
    pro spolupráci mezi různými uživateli.

VOLBY

    Správce skupiny může přidávat resp. mazat uživatele pomocí -a resp.
    -d. Správcové mohou odstranit skupinové heslo pomocí přepínače -r.
    Pokud není heslo nastaveno, mohou použít příkaz newgrp pro zapojení do
    skupiny pouze členové skupiny. Volba -R zakáže přístup do skupiny skrze
    příkaz newgrp (členové skupiny se do ní budou moci stále přepnout).

    Pokud je gpasswd spušten správcem skupiny a jediným parametrem je jméno
    skupiny, zeptá se na skupinové heslo. Pokud je heslo nastaveno, mohou
    členové používat newgrp(1) stále bez hesla, nečlenové musí heslo zadat.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

VIZ TAKÉ

    newgrp(1), gshadow(5), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), grpck(8),
    group(5).