Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    gslp - Formátuje a tiskne text za použití ghostscriptu
    gsbj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu BubbleJet za použití
    ghostscriptu
    gsdj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu DeskJet za použití
    ghostscriptu
    gsdj500 - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu DeskJet 500 za použití
    ghostscriptu
    gslj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu LaserJet za použití
    ghostscriptu

POUŽITÍ

    gslp -12BclqRr -b<hlavička> -f<font> -F<hfont> -L<řádky>
    -p<výstupní_soubor> -T<n> --add-to-space <jednotky>
    --add-to-width <jednotky> --columns <n> --detect --first-page <n>
    --kern <soubor.afm> --last-page <n>
    --(heading|footing)-(left|center|right) <řetězec>
    --margin-(top|bottom|left|right) <palce> --no-eject-(file|formfeed)
    --spacing <n> [gs volby] [soubory]
    gsbj [volby] [soubory]
    gsdj [volby] [soubory]
    gsdj500 [volby] [soubory]
    gslj [volby] [soubory]

POPIS

    Tento  nástroj  nabízí  funkčnost  obdobnou k Unixovému programu
    enscript(1). Vytiskne soubory prostého textu za použití jediného
    fontu.  Momentálně je schopen zpracovat tabelátory a přechody na novou
    stránku (formfeeds), ale neovládá zpětné vymazání znaků (backspaces).
    Pokud se používá font s pevnou šířkou, provádí zalamování řádek.
    Provádí také kerning a úpravu šířky (width adjustment).

    Přednastavená zařízení (-sDEVICE=) a rozlišení (-r) jsou:
       gslp   epson   180
       gsbj   bj10e   180
       gsdj   deskjet  300
       gsdj500  djet500  300
       gslj   laserjet  300
    Předvoleno je také, že se v hlavičce objeví aktuální datum zarovnané na
    střed.

VOLBY

    Standartní implementované přepínače:
       -12BclqRr   -b<hlavička>  -f<font>  -F<hfont>  -L<řádky>
       -p<výstupní_soubor>

    Implementované přepínače na platformě Sun:
       -T<n>   nastavení šířky tabelátoru

    Ignorované přepínače:
       -GghKkmow -# -C -d -J -n -P -S -s -t -v

    Přidané přepínače:

       --add-to-space <jednotky>
           přidá daný počet 1/72" jednotek k šířce každé mezery
           (může být i záporný)

       --add-to-width <jednotky>
           přidá daný počet 1/72" jednotek k šířce každého znaku
           (může být i záporný)

       --columns <n>
           tiskne v <n> sloupcích

       --detect
           pokud soubor začíná na "%!", zachází se s ním jako se
           souborem typu PostScript

       --first-page <n>
           začne tisknout na straně <n>

       --kern <soubor.afm>
           pro kerning se použije informací z daného souboru .AFM

       --last-page <n>
           tisk se ukončí za stranou <n>

       --(heading|footing)-(left|center|right) <řetězec>
           nastavení položek záhlaví/zápatí; nejprve použijte -B k
           smazání položek

       --margin-(top|bottom|left|right) <palce>
           nastaví odsazení od okrajů

       --no-eject-(file|formfeed)
           konec souboru/FF začne pouze nový sloupec, nikoli nový
           list

       --spacing <n>
           použije se dvojité (n=2), trojité (n=3), atd. velikosti
           mezer
    Řetězec %# v záhlaví nebo zápatí bude nahrazen číslem stránky.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavními udržovateli programu Ghostscript.  Tuto manuálovou stránku
    napsal George Ferguson.