Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    hostname - nastaví nebo vypíše jméno systému

POUŽITÍ

    hostname [JMNO]
    hostname VOLBA

POPIS

    Vypíše nebo nastaví jméno systému.

    --help vypíše tento návod a skončí

    --version
       vypíše informaci o verzi a skončí

AUTOR

    Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlašte na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení. Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s    podmínkami    GNU    General    Public    License
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.  Toto programové vybavení je
    zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace programu hostname je udržována ve formátu Texinfo.
    Pokud jsou programy info a hostname správně nainstalovány, měl by
    příkaz

       info hostname

    zpřístupnit kompletní manuál.