Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    id - vypíše identitu uživatele

POUŽITÍ

    id [volba]... [UIVATELSKJMNO]

POPIS

    Příkaz id vypíše informace o zadaném uživateli nebo (pokud není jméno
    uživatele zadáno) o uživateli, který program id spustil.

    -a   ignoruje; pro kompatibilitu s jinými verzemi

    -g, --group
       Vypíše pouze efektivní group ID.

    -G, --groups
       Vypíše pouze skupiny, v nichž je uživatel členem.

    -n, --name
       vypíše jméno místo čísla ID, v případě -ugG

    -r, --real
       vypíše reálná místo efektivních ID, v případě -ugG

    -u, --user
       vypíše pouze efektivní user ID

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Není-li zadána žádná VOLBA, vypíše nějakou sadu užitečných informací.

AUTOR

    Napsal Arnold Robbins a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.  Pokud jsou programy
    info a id správně nainstalovány, měl by příkaz

       info id

    zpřístupnit kompletní manuál.