Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    install - kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy

SYNTAXE

    install [volby] [-s] [--strip] zdroj cl
    install [volby] [-s] [--strip] zdroj... adres
    install [volby] [-d,--directory] adres...

    Volby (nejkratší verze):
    [-b] [-c] [-D] [-g skupina] [-m prva] [-o vlastnk] [-S PPONA] [-V
    {numbered,existing,simple}] [--help] [--version] [--]

POPIS

    Příkaz install kopíruje soubory a nastavuje jejich přístupová práva a
    (pokud je to možné) jejich vlastníka a skupinu.

    Jako první možnost je soubor zdroj zkopírován do souboru cl. Druhá
    možnost je, že každý soubor zdroj je zkopírován do cílového adrese.
    A poslední možnost je, že jsou všechny adrese (a každý chybějící
    rodičovský adresář) vytvořeny.

    install se používá podobně jako příkaz cp, ale umožňuje ovládat
    atributy cílových souborů. Typicky je používán v souborech Makefile pro
    zkopírování programů do požadovaných adresářů. Odmítne  kopírovat
    soubory do sebe samých.

VOLBY

    -c   Ignorována; pro kompatibilitu se staršími Unixovými verzemi
       programu install.

    -d, --directory
       Vytvoří zadané adresáře a všechny jeho nadřazené adresáře, které
       neexistují. Nastaví vlastníka, skupinu a přístupová práva podle
       parametrů z příkazového řádku nebo na implicitní hodnoty. Stejné
       atributy nastaví i nově vytvářeným nadřazeným adresářům. Tím se
       liší od programu install na SunOS 4.x, který  vytvářeným
       adresářům nastavuje implicitní atributy.

    -D   Vytvoří všechny adresáře nadřazené cli, kromě posledního; potom
       zkopíruje zdroj do cle. Tato volba je užitečná ve spojení s
       prvním  formátem  syntaxe, uvedeným výše.  (Nové ve file-
       utils-4.0.)

    -g skupina, --group=skupina
       Nastaví skupinu vlastníků instalovaného souboru nebo adresáře na
       group ID skupiny skupina (implicitní hodnota je aktuální skupina
       procesu). skupina může být také číselné group ID.

    -m prva, --mode=prva
       Nastaví přístupová práva instalovaného souboru nebo adresáře na
       prva, která mohou být zadána buď pomocí osmičkového čísla nebo
       symbolicky jako u programu chmod s hodnotou 0 jako výchozí
       hodnotou.  Implicitní práva jsou 0755 -- čtení, zápis a
       spouštění pro vlastníka, čtení a spouštení pro skupinu a
       ostatní.

    -o vlastnk, --owner=vlastnk
       Pokud  je  spuštěn  uživatelem  root,  nastaví  vlastníka
       instalovaného souboru na user ID vlastnka (implicitní hodnota
       je root). vlastnk může být určen názvem nebo číselným user ID.

    -s, --strip
       Vypustí tabulku symbolů (strip) z instalovaného programu.

GNU VOLBY PRO ZÁLOHOVÁNÍ

    GNU verze programů jako cp, mv, ln, install a patch vytvářejí zálohu
    souborů, které mají být přepsány, změněny nebo smazány, pokud je to
    požadováno, což se dává najevo volbou -b. Způsob jejich pojmenování je
    určen volbou -V .  Pokud má být jméno záložního souboru složeno ze
    jména souboru doplněného o příponu, je přípona určena volbou -S .

    -b, --backup
       Vytváří záložní kopie souborů, které by byly přepsány nebo
       smazány.

    -S ppona, --suffix=ppona
       Přidá pponu ke každému vytvořenému záložnímu souboru. Má
       přednost  před  nastavením  pomocí  proměnné  prostředí
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Pokud není zadáno ani jedno, bude použita
       přípona `~'.

    -V METODA, --version-control=METODA
       Určí, jakým způsobem jsou pojmenovány záložní soubory. Argument
       METODA  může  být  `numbered' (nebo `t') (tj. číslovaný),
       `existing' (nebo `nil') (stávající název) nebo `never' (nebo
       `simple').  Má  přednost  před nastavením pomocí proměnné
       prostředí VERSION_CONTROL. Pokud není nastaveno VERSION_CONTROL
       ani tato volba, bude implicitní druh zálohování `existing'.
       Možné hodnoty proměnné prostředí VERSION_CONTROL a argumentu
       této volby jsou stejné jako u proměnné `version-control' Emacsu.
       Platné METODY jsou (jsou dovoleny i rozlišitelné zkratky):

       t, numbered
           Vždy vytváří číslované zálohy.

       nil, existing
           Vytváří číslované zálohy pro soubory, které je již mají,
           obyčejné zálohy pro ostatní.

       never, simple
           Vždy dělá jednoduché zálohy.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý
    význam.  V  GNU  verzi  ovládají proměnné SIMPLE_BACKUP_SUFFIX a
    VERSION_CONTROL způsob pojmenování záložních souborů, jak je popsáno
    výše.

SPLŇUJE STANDARDY

    4.2BSD (které mělo volby -c, -m, -o, -g a -s).

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje příkaz install z balíčku fileutils-4.0; jiné
    verze se mohou lehce lišit.