Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    intro - Úvod do uživatelských příkazů

POPIS

    Sekce 1 popisuje uživatelské příkazy a nástroje, např. nástroje pro
    manipulaci se soubory, shelly,  kompilátory,  webové  prohlížeče,
    prohlížeče a editory obrázků a souborů, atd.

    Všechny příkazy navracejí při ukončení návratovou hodnotu. Tuto hodnotu
    lze testovat (např. ve většině shellů obsahuje proměnná $?  návratovou
    hodnotu naposledy vykonaného příkazu) a zjistit tak, zda příkaz skončil
    úspěchem. Je konvencí, že návratová hodnota 0 znamená úspěch, zatímco
    nenulová  návratová  hodnota  znamená,  že příkaz byl neúspěšný.
    (Podrobnosti jsou uvedeny v wait(2).) nenulová návratová hodnota může
    být v rozsahu 1 až 255 a některé příkazy používají různé hodnoty pro
    uvedení důvodu selhání příkazu.

POZNÁMKY

    Linux je druh Unixu a všechny uživatelské příkazy na první pohled
    pracují v Unixu stejně jako v Linuxu (a FreeBSD a mnoha dalších Unix-
    like systémech).

    Linux má GUI (graphical user  interfaces;  grafické  uživatelské
    rozhraní), kde se dá ukazovat, klikat a přetahovat a snad i něco udělat
    bez přečtení spousty dokumentace. Tradičním Unixovým prostředím je CLI
    (command line interface; příkazová řádka), kde se vypisují příkazy,
    které říkají počítači, co má dělat. To je rychlejší a účinnější, ale
    nejprve je nutné zjistit, jaké příkazy jsou k dispozici. Níže je
    uvedeno nezbytné minimum pro začátek.

  Login
    Abyste mohl pracovat, pravděpodobně se nejprve musíte  přihlásit
    (login), tj. zadat své uživatelské jméno a heslo. Viz též login(1).
    Program login potom spustí shell (interpret příkazů).  V případě
    přihlašování v grafice se objeví obrazovka s nabídkami nebo ikonami a
    shell v okně lze spustit kliknutím myši. Viz též xterm(1).

  Shell
    Příkazy se píší shellu, interpretu příkazů. Ten není zabudovaný, je to
    jen program a je možné si zvolit jiný shell. Každý má svůj oblíbený.
    Standardním shellem je sh. Viz též ash(1), bash(1), csh(1), zsh(1),
    chsh(1).

    Typická relace může vypadat takto:

       knuth login: aeb
       Password: ********
       % date
       Út Srp 6 23:50:44 CEST 2002
       % cal
          Srpen 2002
       Ne Po Út St Čt Pá So
              1 2 3
        4 5 6 7 8 9 10
       11 12 13 14 15 16 17
       18 19 20 21 22 23 24
       25 26 27 28 29 30 31

       % ls
       bin tel
       % ls -l
       celkem 2
       drwxrwxr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
       -rw-rw-r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel
       % cat tel
       maja  0501-1136285
       peter  0136-7399214
       % cp tel tel2
       % ls -l
       celkem 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:53 tel2
       % mv tel tel1
       % ls -l
       celkem 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel1
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:53 tel2
       % diff tel1 tel2
       % rm tel1
       % grep maja tel2
       maja  0501-1136285
       %
    a tady stisknutí CTRL-D relaci ukončilo. % zde znamená výzvu příkazové
    řádky (prompt) -- shell tak říká, že je připraven vykonat další příkaz.
    Prompt může být různě upraven a může napříkald obsahovat uživatelské
    jméno, aktuální adresář, čas, apod. Přiřazení PS1="Co dál, pane?" změní
    prompt na zadaný tvar.

    Viděli jsme, že existují příkazy date (zobrazí datum a čas) a cal
    (zobrazí kalendář).

    Příkaz ls vypíše obsah aktuálního adresáře -- řekne jaké soubory tam
    jsou.  S volbou -l bude výpis dlouhý, bude obsahovat vlastníka,
    velikost, datum a práva, která mají lidé pro čtení a/nebo zápis do
    souboru.  Například soubor "tel" je velké 37 bajtů, jeho vlastníkem je
    aeb, vlastník jej může číst i zapisovat, ostatní pouze číst.  Vlastník
    a práva mohou být změněni příkazy chown a chmod.

    Příkaz cat zobrazí obsah souboru. (Jméno je odvozeno z "concatenate
    and print" ("spoj a vytiskni"): všechny soubory zadané jako parametry
    jsou spojeny a poslány na "standardní výstup", kterým je zde obrazovka
    terminálu.)

    Příkaz cp ("copy" - "kopírovat") zkopíruje soubor.  Naopak příkaz mv
    ("move" - "přesunout") jej jen přejmenuje.

    Příkaz diff vypíše rozdíly mezi dvěma soubory. V uvedeném případě
    nevypsal nic, protože žádné rozdíly nebyly.

    Příkaz rm ("remove" -- "odstranit") smaže soubor -- buďte opatrní! je
    pryč. Není tu žádný koš apod. Smazaný znamená ztracený.

    Příkaz grep ("g/re/p") najde výskyt řetězce v jednom nebo více
    souborech. Zde našel Majovo telefonní číslo.

  Cesty a aktuální adresář
    Soubory jsou uspořádány ve stromové struktuře, hierarchii souborů.
    Každý má svou cestu("pathname"), která popisuje cestu od kořene stromu
    (který se jmenuje /) k souboru. Taková úplná cesta může být např.
    /home/aeb/tel.  Používat stále úplné cesty by bylo nepohodlné a jméno
    souboru v aktuálním adresáři lze určit i jen pomocí poslední složky
    cesty.  Proto "/home/aeb/tel" lze zkrátit na "tel", pokud je aktuálním
    adresářem "/home/aeb".

    Příkaz pwd vypíše aktuální adresář (Pozn.překl.: zkratka z "print
    working directory").

    Příkaz cd změní aktuální adresář.  Zkuste "cd /" a "pwd" a "cd" a
    "pwd".

  Adresáře
    Příkaz mkdir vytvoří nový adresář.

    Příkaz rmdir odstraní prázdný adresář. Pokud adresář není prázdný,
    postěžuje si.

    Příkaz find (s poněkud košatou syntaxí) najde soubory se zadaným jménem
    nebo jinými vlastnostmi. Např. "find . -name tel" bude hledat soubor
    "tel" a začne v aktuálním adresáři (který se nazývá "."). A "find /
    -name tel" udělá to samé, ale začne v kořenovém adresáři.  Rozsáhlé
    prohledávání několikagigabajtového disku je časově náročné a tak může
    být lepší použít locate(1).

  Disky a souborové systémy
    Příkaz mount připojí souborový systém, který se nachází na nějakém
    disku (nebo disketě, CD-ROMu apod.) do hierarchie souborů. A umount
    jej zase odpojí. Příkaz df řekne, kolik zbývá na disku volného místa.

  Procesy
    V  Unixových  systémech  běží  mnonajednou mnoho uživatelských i
    systémových procesů. Ten, se kterým právě pracujete běží v poped,
    ostatní v pozad. Příkaz ps ukáže, které procesy jsou aktivní a jaká
    mají čísla. Příkazem kill se jich lze zbavit. Bez žádné volby je to
    přátelský požadavek: prosím jdi pryč. Ale "kill -9" následovaný číslem
    procesu znamená okamžité zabití. Procesy běžící v popředí mohou být
    často ukončeny stiskem CTRL-C.

  Získávání informací
    Existují tisíce příkazů a každý z nich má mnoho voleb. Je zvykem, že
    příkazy jsou dokumentovány v manulovch strnkch, (jako je tato),
    takže příkaz "man kill" vypíše dokumentaci příkazu "kill" (a "man man"
    vypíše dokumentaci příkazu "man"). Příkaz man posílá text přes pager,
    kterým je obvykle less.  Pro přesun na další stránku stiskněte
    mezerník, pro ukončení stiskněte q.

    V dokumnetaci se obvykle na manuálové stránky odkazuje jménem a číslem
    sekce, např.  man(1). Manuálové stránky jsou hutné a s jejich pomocí
    snadno zjistíte zapomenuté podrobnosti. Pro začátečníky jsou vhodnější
    jednodušší texty s více příklady.

    Spousta GNU/FSF software je provázena info soubory. Napište "info info"
    pro úvod do používání programu "info".

    Speciální témata jsou často rozebrána v HOWTO. Podívejte se do
    /usr/share/doc/howto/en a pokud tam najdete HTML soubory, použijte
    prohlížeč.

DALŠÍ INFORMACE

    standards(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.