Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ldd - vytiskne závislosti na sdílených knihovnách

POUŽITÍ

    ldd [VOLBA]... SOUBOR...

POPIS

    ldd tiskne sdílené knihovny vyžadované každým programem nebo sdílenou
    knihovnou určenými na příkazovém řádku.

VOLBY

    --version
       Vypíše číslo verze programu ldd.

    -v --verbose
       Bude vypisovat všechny  informace,  včetně  např.  symbol
       versioning information.

    -u --unused
       Vypíše nepoužité přímé závislosti. (od glibc 2.3.4.)

    -d --data-relocs
       Provede relokace a nahlásí všechny chybějící objekty (jen ELF).

    -r --function-relocs
       Provede relokace datových objektů i funkcí a nahlásí všechny
       chybějící objekty nebo funkce (jen ELF).

    --help Informace o použití programu.

POZNÁMKY

    Standardní verze programu ldd je přiložena ke glibc2. Libc5 obsahovala
    starší verzi, která je stále ještě přítomna v některých systémech.
    Dlouhé volby nejsou ve verzi z libc5 podporovány. Na druhou stranu
    verze z glibc2 nepodporuje volbu -V a má pouze její ekvivalent
    --version.

    Pokud jméno knihovny dané na příkazovém řádku obsahuje '/', použije
    verze tohoto programu z libc5 jméno tak, jak je; v opačném případě ji
    bude hledat na standardních umístěních.  Pro použití na sdílené
    knihovně v aktuálním adresáři uvedte před jejím jménem "./".

CHYBY

    ldd nefunguje na sdílených knihovnách a.out.

    ldd nefunguje na některých zvláště starých programech a.out, které byly
    sestaveny předtím, než byla podpora ldd přidána do kompilátorů. Pokud
    na takový program použijete ldd, , pokusí se spustit s argc = 0 a
    výsledky budou nepředvídatelné.

DALŠÍ INFORMACE

    ld.so(8), ldconfig(8)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.