Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    link - zavolá funkci link k vytvoření odkazu na soubor

POUŽITÍ

    link SOUBOR1 SOUBOR2
    link VOLBA

POPIS

    Zavolá funkci link k vytvoření odkazu se jménem SOUBOR2 na existující
    SOUBOR1.

    --help vypíše tento návod a skončí

    --version
       vypíše informaci o verzi a skončí

AUTOR

    Napsal Michael Stone.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlašte na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení. Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s    podmínkami    GNU    General    Public    License
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Toto programové vybavení je
    zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    link(2)

    Úplná dokumentace programu link je udržována ve formátu Texinfo. Pokud
    jsou programy info a link správně nainstalovány, měl by příkaz

       info link

    zpřístupnit kompletní manuál.