Provided by: linphone_2.1.1-1ubuntu2_i386 bug

JMÉNO

    linphone - Gnome rozhraní pro linphone, internetový telefon podporující
    SIP.

SYNTAXE

    linphone [--help] [--verbose]

POPIS

    Linphone může být spuštěn bez jakýchkoliv parametrů. Všechny parametry
    jsou měnitelné v nabídce Nastavení.

VOLBY

    --help Vypíše tuto nápovědu a skončí.

    --version
       Vypíše verzi programu a skončí.

    --verbose
       Na standardní výstup vypisuje vnitřní hlášení programu. Toto je
       vhodné při ladění.

SOUBORY

    ~/.gnome2/linphone
    Odtud linphone načítá svoji konfiguraci. Tento soubor nemusíte měnit.

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

PŘÍKLADY

AUTOŘI

    Simon MORLAT <simon.morlat@linphone.org> Pro podrobnosti nahlédněte do
    souboru AUTHORS, který je součástí zdrojových kódů linphone.

VIZ TAKÉ

    linphonec(1) sipomatic(1)