Provided by: linphone-nox_2.1.1-1ubuntu2_i386 bug

JMÉNO

    linphonec  -  Řádkové  rozhraní  k linphone,  internetový telefon
    podporující SIP.

SYNTAXE

    linphonec  [-d]  <rove_ladn>  [-l]  <logovac_soubor>  [-c]
    <konfiguran_soubor>
    linphonec -v

POPIS

    Linphonec je konzolová verze internetového telefonu linphone určeného
    pro Gnome prostředí (http://www.linphone.org).

    Linphonec může být spuštěn bez jakýchkoliv parametrů. Pro správné
    spuštění nepotřebuje žádný konfigurační soubor. Pokud ten neexistuje,
    při prvním spuštění bude vytvořen vzorový. Standardně je konfigurační
    soubor uložen v ~/.linphonerc. Většina parametrů (proxy, hesla) může
    být změněna z příkazové řádky. Některé z nich (cesta k souboru
    s vyzváněním) však lze změnit jen úpravou konfiguračního souboru
    .linponerc.

    Jakmile je linphonec spuštěn, očekává příkazy a je připraven přijímat
    hovory.

    Nejdůležitější příkazy jsou:

    call <sip_url> zavolat někomu. sip_url je ve tvaru sip:user@host

    terminate    ukončit hovor

    answer     přijmout příchozí hovor

    help      zobrazit interaktivní nápovědu

VOLBY

    -d <rove_ladn>
       Použije ladící režim s danou mírou upovídanosti (úroveň_ladění).
       úroveň_ladění je celé číslo v rozsahu 0..5.

    -h   Vypíše nápovědu a skončí.

    -l <logovac_soubor>
       Určuje soubor, kam budou zapisovány ladící informace. Jinak se
       použije standardní výstup.

    -c <konfiguran_soubor>
       Určuje konfigurační soubor, který bude načten při spuštění.

SOUBORY

    ~/.linphonec

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

PŘÍKLADY

AUTOŘI

    Florian Winterstein <fwin at gmx.de>
    Simon Morlat <simon.morlat at linphone.org>

VIZ TAKÉ

    linphone(1) sipomatic(1)