Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    md5sum - počítá a kontroluje kontrolní MD5 součty

SYNTAXE

    md5sum [VOLBY] [SOUBOR]...

POPIS

    Počítá nebo kontroluje kontrolní MD5 (128-bit) součty. Pokud není
    zadán SOUBOR, nebo je nastaven na -, je čten stadartní vstup.

    -b, --binary
       čte soubory v binárním módu

    -c, --check
       čte MD5 součty se souboru a kontroluje je

    -t, --text
       čte soubory v textovém módu (standartně)

  Následující dvě volby jsou užitečné pouze při ověřování kontrolních součtů:
    --status
       nic nevypisuje, status ukazuje úspěšnost

    -w, --warn
       varuje o špatném formátu řádku s kontrolním součtem

    --help zobrazí nápovědu a skončí

    --version
       vypíše informace o verzi a skončí

    Součty jsou počítány tak, jak je popsáno v RFC 1321. Při ověřování může
    být vstupem standartní výstup programu. Standartní mód je vypsat řádku
    s kontrolním součtem, znak indikující typ (`*' pro binární a ` ' pro
    textový) a jméno každého souboru.

AUTOŘI

    Napsali Ulrich Drepper, Scott Miller, a David Madore.

OZNAMOVÁNÍ CHYB

    Chyby týkající se programu zasílejte prosím na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je svobodný software. Můžete jeho kopie rozšiřovat podle podmínek
    GNU General Public License  <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Není zde ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu povoleném ze zákona.

VIZ TÉŽ

    Plná dokumentace pro md5sum je udržována jeko Texinfo manuál. Pokud
    jsou programy info a md5sum řádně nainstalovány ve vašem počítači,
       info md5sum
    vám umožní přístup ke kompletnímu manuálu.

PŘEKLAD

    Stínovlas <stinovlas@gmail.com>