Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    mkdir - vytváří adresáře

SYNTAXE

    mkdir [volby] adres...

    Volby POSIX: [-p] [-m prva] [--]

    Volby GNU (nejkratší verze): [-p] [-m prva] [--verbose] [--help]
    [--version] [--]

POPIS

    Příkaz mkdir vytvoří adresáře zadaných jmen.

    Přístupová práva vytvořených adresářů jsou implicitně 0777 (`a+rwx')
    minus bity nastavené v umask.

VOLBY

    -m prva, --mode=prva
       Nastaví přístupová práva vytvořených adresářů na prva, zadaná
       stejně jako v příkazu chmod(1) Jako výchozí hodnota (při použití
       o+r apod.) jsou použita implicitní práva z umask.

    -p, --parents
       Pokud cesta k zadanému adresi neexistuje, vytvoří potřebné
       chybějící adresáře. Tyto další adresáře budou mít implicitně
       nastavena  práva  podle umask změněná o `u+wx'.  Ignoruje
       parametry odpovídající existujícím adresářům.  (Takže pokud
       existuje adresář /a, `mkdir /a' skončí chybou, kdežto `mkdir -p
       /a' ne.)

    --verbose
       vypíše zprávu pro každý vytvořený adresář. To je nejužitečnější
       při spojení s volbou --parents.

    --   Konec seznamu voleb.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý
    význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje příkaz mkdir z balíčku fileutils-4.0; jiné verze
    se mohou lehce lišit.