Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

       mkfifo - vytváří pojmenované roury FIFO

SYNTAXE

       mkfifo [volby] soubor...

       Volby POSIX: [-m prva] [--]

       Volby GNU (nejkratší verze): [-m prva] [--help] [--version] [--]

POPIS

       Příkaz mkfifo vytvoří FIFO (pojmenovanou rouru) zadaného jména.

       "FIFO"  je  speciální  druh souboru, který umožňuje nezávislým procesům
       komunikovat. Jeden proces otevře FIFO pro zápis a jiný pro čtení;  poté
       data  procházejí jako u obvyklé anonymní roury v shellech nebo kdekoliv
       jinde.

       Implicitní  práva  vytvořené  roury  jsou  0666  (`a+rw')  minus   bity
       nastavené v umask.

VOLBY

       -m prva, --mode=prva
              Nastaví přístupová práva vytvořené roury na prva, zadaná stejně
              jako v příkaze chmod. Jako  výchozí  hodnota  (při  použití  o+r
              apod.) jsou použita implicitní práva z umask.

       --     Konec seznamu voleb.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

       --help Vypíše  návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

       --version
              Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

       --     Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

       Proměnné LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají  obvyklý
       význam.

SPLŇUJE STANDARDY

       POSIX.2

POZNÁMKY

       Tato stránka popisuje příkaz mkfifo z balíčku fileutils-4.0; jiné verze
       se mohou lehce lišit.