Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    mkfifo - vytváří pojmenované roury FIFO

SYNTAXE

    mkfifo [volby] soubor...

    Volby POSIX: [-m prva] [--]

    Volby GNU (nejkratší verze): [-m prva] [--help] [--version] [--]

POPIS

    Příkaz mkfifo vytvoří FIFO (pojmenovanou rouru) zadaného jména.

    "FIFO" je speciální druh souboru, který umožňuje nezávislým procesům
    komunikovat. Jeden proces otevře FIFO pro zápis a jiný pro čtení; poté
    data procházejí jako u obvyklé anonymní roury v shellech nebo kdekoliv
    jinde.

    Implicitní práva vytvořené roury jsou 0666 (`a+rw') minus  bity
    nastavené v umask.

VOLBY

    -m prva, --mode=prva
       Nastaví přístupová práva vytvořené roury na prva, zadaná stejně
       jako v příkaze chmod. Jako výchozí hodnota (při použití o+r
       apod.) jsou použita implicitní práva z umask.

    --   Konec seznamu voleb.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý
    význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje příkaz mkfifo z balíčku fileutils-4.0; jiné verze
    se mohou lehce lišit.