Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    mknod - vytváří speciální soubory

SYNTAXE

    mknod [volby] jmno {bc} major minor
    mknod [volby] jmno p

    Volby GNU (nejkratší verze): [-m prva] [--help] [--version] [--]

POPIS

    Příkaz mknod vytvoří pojmenovanou rouru FIFO, znakový speciální soubor
    nebo blokový speciální soubor zadaného jmna.  Speciální soubor je
    trojice (boolean, integer, integer) uložená s souborovém systému.
    Boolean rozlišuje mezi znakovým speciálním souborem  a  blokovým
    speciálním souborem. Zbývající čísla jsou major (hlavní) a minor
    (vedlejší) čísla zařízení.

    Speciální soubor proto nezabírá skoro žádné místo na disku a používá se
    jen pro komunikaci s operačním systémem, ne pro skladování dat.
    Speciální soubory často odkazují na hardware (disk, páska, tty,
    tiskárna) nebo na služby operačního systému (/dev/null, /dev/random).

    Blokové speciální soubory jsou obvykle zařízení podobná diskům (kde se
    k datům přistupuje na základě daného čísla bloku a např. má význam
    použít blokovou vyrovnávací paměť). Všechny ostatní zařízení jsou
    znakové speciální soubory. (Kdysi dávno byl mezi nimi jiný rozdíl:
    vstupně-výstupní operace s blokovým speciálním souborem používaly
    buffer, se znakovým speciálním souborem nikoliv.)

    Příkaz mknod tyto soubory vytváří.

    Parametr za parametrem jmno specifikuje typ speciálního souboru, který
    má být vytvořen:

       p   pojmenovaná roura (FIFO)

       b   blokový (bufferovaný) speciální soubor

       c   znakový (nebufferovaný) speciální soubor

    GNU verze programu mknod povoluje u (`unbuffered') jako synonymum pro
    c.

    Pokud se vytváří blokový nebo znakový speciální soubor, musí být za
    typem souboru uvedena major a minor čísla zařízení (desítkově anebo
    osmičkově s počáteční nulou; GNU verze umožňuje i zápis v šestnáctkové
    soustavě s 0xna začátku).  Implicitní práva vytvořeného speciálního
    souboru jsou 0666 (`a+rw') minus bity nastavené v umask.

VOLBY

    -m prva, --mode=prva
       Nastaví přístupová práva vytvořených adresářů na prva, zadaná
       stejně jako v příkazu chmod(1).  Jako výchozí hodnota (při
       použití o+r apod.) jsou použita implicitní práva z umask.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX tento příkaz nepopisuje, protože není přenositelný. Doporučuje
    používat mkfifo(1) pro vytváření pojmenovaných rour (FIFO).  SVID má
    příkaz /etc/mknod s výše uvedenou syntaxí, ale bez voby mode.

POZNÁMKY

    V operačním systému Linux (version 1.3.22 nebo novější) obsahuje soubor
    /usr/src/linux/Documentation/devices.txt seznam zařízení se  jménem
    zařízení, hlavním a vedlejším číslem.

    Tato stránka popisuje příkaz mknod z balíčku fileutils-4.0; jiné verze
    se mohou lehce lišit.

DALŠÍ INFORMACE

    chmod(1), mkfifo(1), mknod(2)