Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    nice - spustí program se změněnou prioritou

POUŽITÍ

    nice [OPTION] [COMMAND [ARG]...]

POPIS

    Spustí zadaný PŘÍKAZ se změněnou prioritou, která má vliv na plánování
    procesů. Pokud není zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše aktuální prioritu.
    Priorita může být v rozmezí -20 (nejvyšší priorita) až 19 (nejnižší).

    -n, --adjustment=N
       přidat zadanou hodnotu N (celé číslo) k prioritě příkazu;
       výchozí hodnota N je 10.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu false, která je obvykle
    upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které
    podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    nice(2)

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.  Pokud jsou programy
    info a nice správně nainstalovány, měl by příkaz

       info nice

    zpřístupnit kompletní manuál.