Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    pdf2dsc - generuje PostScript seznam stránek dokumentu PDF

POUŽITÍ

    pdf2dsc vstup.pdf [ vstup.dsc ]

POPIS

    pdf2dsc používá gs(1) k přečtení souboru ve formátu Adobe Portable
    Document Format (PDF) "vstup.pdf" a vytvoření dokumentu ve formátu
    PostScript(tm) "výstup.dsc", který odpovídá požadavkům Adobe's Document
    Structuring Conventions (DSC).

    Tento nový dokument jednoduše říká programu Ghostscript, aby četl
    soubor PDF a zobrazoval jej jednu stránku po druhé. Vygenerovaný
    dokument je pak možné  prohlížet  pomocí  jakéhokoli  prohlížeče
    PostScriptu  založeného  na  programu Ghostscript, jako například
    ghostview(1) na Unixových platformách nebo GSview pro Windows, se
    kterým může uživatel procházet stránkami dokumentu PDF v libovolném
    pořadí.

    Pokud nebyl na příkazovém řádku zadáno jméno výstupního souboru, bude
    jméno stejné jako jméno vstupního souboru (bez původní přípony) a jako
    přípona se použije ".dsc".

UPOZORNĚNÍ

    Dokument DSC používá procedury specifické pro program Ghostscript.
    Navíc, když se zpracovává dokument DSC, musí být dostupný původní
    dokument ve formátu PDF.

NÁSTRAHY

    Dokument DSC používá postupy specifické pro Ghostscript. Navíc musí být
    při zpracovávání dokumentu DSC původní dokument PDF k dispozici.

    Ke správné funkci budete potřebovat soubor "pdf2dsc.ps" (autorem je
    Russell Lang), který je dodáván s programem Ghostscript od verze 3.53.

DALŠÍ INFOMACE

    gs(1), ghostview(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    Yves  Arrouye  <yves.arrouye@usa.net>  a  Russell Lang gsview at
    ghostgum.com.au.