Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    pdf2ps - Ghostscript převaděč souborů PDF na PostScript

POUŽITÍ

    pdf2ps [ volby ] vstup.pdf [vstup.ps]

POPIS

    pdf2ps používá gs(1) ke konverzi souboru "vstup.pdf" ve formátu Adobe
    Portable Document Format (PDF)  na  soubor  "výstup.ps"  formátu
    PostScript(tm). Jako výchozí je povoleno použít konstrukcí PostScript
    Level 2 (ale nikoliv PostScript Level 3); volba -dLanguageLevel=1 omezí
    výstup na Level 1, zatímco volba -dLanguageLevel=3 povolí ve výstupu
    použití LanguageLevel 3.

SOUBORY

    Spuštěním "gs -h" zjistíte umístění dokumentace balíku Ghostscript ve
    vašem systému, ze které se dozvíte více podrobností.

VERZE

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavními udržovateli programu Ghostscript.