Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    pf2afm - vytvoří soubor AFM ze souborů s Postscript fonty (PFB/PFA/PFM)
    použitím programu ghostscript

POUŽITÍ

    pf2afm jmno_souboru_s_fonty

POPIS

    Tento skript vyvolá gs(1) na vytvoření souboru AFM ze souborů PFB / PFA
    a   (volitelně)   PFM.   Výstup  se  zapíše  do  souboru
    jmno_souboru_s_fonty.afm, který ještě nesmí existovat.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1)
    Soubor pf2afm.ps v adresáři s knihovnami programu Ghostscript.

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavními udržovateli programu Ghostscript.  Tuto manuálovou stránku
    napsal George Ferguson.