Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

       pf2afm - vytvoří soubor AFM ze souborů s Postscript fonty (PFB/PFA/PFM)
       použitím programu ghostscript

POUŽITÍ

       pf2afm  jmno_souboru_s_fonty

POPIS

       Tento skript vyvolá gs(1) na vytvoření souboru AFM ze souborů PFB / PFA
       a     (volitelně)     PFM.      Výstup    se    zapíše    do    souboru
       jmno_souboru_s_fonty.afm, který ještě nesmí existovat.

DALŠÍ INFORMACE

       gs(1)
       Soubor pf2afm.ps v adresáři s knihovnami programu Ghostscript.

VERZE

       Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

       artofcode LLC a  Artifex  Software,  bug-gs  at  ghostscript.com,  jsou
       hlavními  udržovateli  programu  Ghostscript.   Tuto manuálovou stránku
       napsal George Ferguson.