Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    pmap - vypisuje mapu paměti procesu

SYNTAXE

    pmap [ -x | -d ] [ -q ] PIDs...
    pmap -V

POPIS

    pmap vypisuje mapu paměti procesu nebo procesů.

HLAVNÍ VOLBY

    -x   Zobrazuje rozšířený formát.

    -d   Zobrazuje formát se zařízeními.

    -q   Nevypisuje záhlaví a zápatí.

    -V   Vypíše verzi programu.

VIZ TÉŽ

    ps(1) pgrep(1)

STANDARDY

    Nejsou popsány žádné standardy, ale pmap vypadá strašně jako příkaz ze
    SunOS.

AUTOŘI

    Albert Cahalan <albert@users.sf.net> napsal pmap v roce 2002, a v
    současnosti je údržbářem balíku procps.

    Chyby  týkající  se  programu  prosím  posílejte  na  <procps-
    feedback@lists.sf.net>.

PŘEKLAD

    Stínovlas <stinovlas@gmail.com>