Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    printenv - vypíše všechny nebo zadané proměnné prostředí

SYNTAXE

    printenv [PROMNN]...
    printenv VOLBA

POPIS

    Pokud nejsou zadány žádné parametry, příkaz printenv vypíše všechny
    proměnné prostředí. Pokud je zadáno jméno jedné nebo více proměnných
    prostředí, budou vypsány hodnoty všech proměnných, které mají nastavenu
    nějakou hodnotu. Neexistuje-li proměnná, nevypisuje se nic.

    Návratový kód (exit status) je:
    0 jestliže všechny zadané proměnné existují
    1 jestliže aspoň jedna ze zadaných proměnných neexistuje
    2 jestliže došlo k chybě zápisu

  VOLBY
    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu false, která je obvykle
    upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které
    podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie a Richard Mlynarik.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.  Pokud jsou programy
    info a printenv správně nainstalovány, měl by příkaz

       info printenv