Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    printf - formátuje a vypisuje data

POUŽITÍ

    printf FORMT [ARGUMENT]...
    printf VOLBA

POPIS

    Vypisuje ARGUMENT(Y) v zadaném FORMÁTu.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    FORMÁT kontroluje výstup stejným způsobem jako funkce `printf' v jazyce
    C. Jsou interpretovány tyto sekvence:

    \"   dvojité uvozovky

    \NNN  znak s hodnotou NNN (1 až 3 číslice) v osmičkové soustavě

    \\   zpětné lomítko

    \a   zvonek (BEL)

    \b   backspace

    \c   dále již nevypisovat nic

    \f   form feed

    \n   new line

    \r   carriage return

    \t   horizontální tabulátor

    \v   vertikální tabulátor

    \xHH  bajt s šestnáckovou hodnotou HH (1 nebo 2 číslice)

    \uHHHH Znak Unicode (ISO/IEC 10646) s šestnáctkovou hodnotou HHHH (4
       číslice)

    \UHHHHHHHH
       Znak Unicode s šestnáctkovou hodnotou HHHHHHHH (8 číslic)

    %%   znak %

    %b   ARGUMENT jako řetězec s interpretovanými escape sekvencemi
       začínajícími `\'

       s výjimkou escape sekvencí osmičkových čísel, které budou ve
       tvaru \0 or \0NNN

    a všech určení ve formátu C, které končí na jakýkoliv znak z
    diouxXfeEgGcs; ARGUMENTy jsou nejprve převedeny na správný typ. Zvládá
    proměnnou šířku.

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu false, která je obvykle
    upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které
    podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy
    info a printf správně nainstalovány, měl by příkaz

       info printf

    zpřístupnit kompletní manuál.