Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ps2ascii - Ghostscript převaděč z PostScriptu nebo PDF na ASCII

POUŽITÍ

    ps2ascii [ vstup.ps [ vstup.txt ] ]
    ps2ascii vstup.pdf [ vstup.txt ]

POPIS

    ps2ascii používá gs(1) k extrakci ASCII textů ze souborů ve formátu
    PostScript(tm) nebo Adobe Portable Document Format (PDF). Pokud nejsou
    z příkazové řádky zadány žadné soubory, gs čte ze standardního vstupu.
    Sobory PDF však musí být zadány jménem souboru, nemohou být čteny ze
    standardního vstupu. Pokud není zadáno jméno výstupního souboru, ASCII
    text je zapsán na standardní výstup.

    ps2ascii nebere v úvahu kódování fontu a nezachází příliš dobře s
    kerningem, proto při převodu PostScriptu (ale prozatím nikoli PDF)
    můžete zvážit použití programu pstotext (viz níže).

SOUBORY

    Spuštěním "gs -h" zjistíte umístění dokumentace balíku Ghostscript ve
    vašem systému, ze které se dozvíte více podrobností.

DALŠÍ INFORMACE

    pstotext(1),
    http://www.research.digital.com/SRC/virtualpaper/pstotext.html

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavními udržovateli programu Ghostscript. Významná vylepšení provedl
    David M. Jones <dmjones@theory.lcs.mit.edu>.