Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ps2epsi - generuje platný Encapsulated PostScript

POUŽITÍ

    ps2epsi vstup.ps [ vstup.epsi ] (Unix)
    ps2epsi vstup.ps [ vstup.epi ] (DOS)

POPIS

    ps2epsi používá gs(1) ke zpracování souboru ve formátu PostScript(tm) a
    generuje jako výstup nový soubor, který odpovídá formátu Adobe's
    Encapsulated PostScript Interchange (EPSI). EPSI je speciální formou
    zapouzdřeného PostScriptu (EPS), který přidá na začátek souboru (ve
    formě PostScript komentářů) bitmapovou verzi konečné podoby stránky.
    Programy, které čtou EPSI (obvykle textové procesory nebo programy DTP)
    mohou použít tuto bitmapu pro generování náhledu na daný PostScript
    dokument. Zobrazovaná kvalita náhledu často není příliš vysoká (např.
    malé rozlišení, žádné barvy), ale konečná tištěná verze používá
    skutečný PostScript a tedy normální PostScriptovou kvalitu.

POUŽITÍ

    V Unixových systémech vyvoláte ps2epsi takto:

      ps2epsi vstup.ps [ vstup.epsi ]

    kde "vstup.ps" je vstupní soubor a "výstup.epsi" je výsledný soubor ve
    formátu EPSI. Pokud je jméno výstupního souboru vynecháno, vygeneruje
    se ze jména vstupního souboru. Je-li použita standardní přípona (".ps",
    ".cps", ".eps" nebo ".epsf"), je nahrazena příponou ".epsi".

    V systémech na bázi DOS příkaz vypadá takto:

      ps2epsi vstup.ps vstup.epi

    kde "vstup.ps" je původní soubor ve formátu PostScript a "výstup.epi"
    je jméno výstupního souboru.

OMEZENÍ

    Ne každý PostScriptový soubor může být takto zapouzdřen úspěšně,
    protože existují určitá omezení, jaké konstrukce PostScriptu se mohou
    vyskytnout v korektním EPSI souboru. ps2epsi dělá ještě nějakou práci
    navíc ve snaze napomoci zapouzdření a automaticky počítá velikost
    hraničního obdélníku, který je potřeba pro každý soubor obsahující
    zapouzdřený PostScript (EPSI), takže většinou vše funguje tak, jak má.
    Přesto v určitých případech zapouzdření nefunguje, kvůli  obsahu
    původního PostScriptového souboru.

KOMPATIBILITA

    Framemaker DTP systém je jednou z aplikací, která umí číst soubory typu
    EPSI a se kterými byl ps2epsi testován na řadě diagramů ve formátu
    PostScript pocházejících z různých zdrojů.  Při testech byl použit
    Framemaker 3.0 na pracovní stanici Sun.  Framemaker  na  jiných
    platformách by měl být schopen použít stejné soubory, přestože jsem
    nebyl schopen to otestovat.

SOUBORY

    ps2epsi      Unix shell script
    ps2epsi.bat    DOS batch file
    ps2epsi.ps     program pro Ghostscript, který provádí převod

DALŠÍ INFORMACE

    gs (1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.
    Přesto její obsah může být zastaralý nebo nekonzistentní se souborem
    ps2epsi.txt.

AUTOR

    George Cameron