Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ps2pdfwr  -  převádí  PostScript  na  PDF  bez  specifikace
    CompatibilityLevel, pomocí programu ghostscript

POUŽITÍ

    ps2pdfwr [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]

POPIS

    Tento skript vyvolá gs(1) s následujícími argumenty:

            -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite

    a také s argumentem -dOutputFile.  Nasledují parametry zadané na
    příkazové řádce. Zároveň je před všechny volby vložena bezpečnostní
    volba -dSAFER.  Skripty ps2pdf pro jednotlivé verze volají tento
    program s doplněním odpovídající volby pro kompatibilitu.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1), ps2pdf(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavními udržovateli programu Ghostscript.  Tuto manuálovou stránku
    napsal George Ferguson.