Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    pwdx - zjišťuje aktuální pracovní adresář procesu

SYNTAXE

    pwdx PIDs...
    pwdx -V

POPIS

    pwdx vypisuje aktuální pracovní adresář procesu nebo procesů.

HLAVNÍ VOLBY

    -V   Vypíše verzi programu.

VIZ TÉŽ

    ps(1) pgrep(1)

STANDARDY

    Nejsou popsány žádné standardy, ale pwdx vypadá hrozně jako příkaz ze
    SunOS.

AUTOŘI

    Nicholas Miell <nmiell@gmail.com> napsal pwdx v roce 2004.

    Chyby  týkající  se  programu  prosím  posílejte  na  <procps-
    feedback@lists.sf.net>.

PŘEKLAD

    Stínovlas <stinovlas@gmail.com>