Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    rm - ruší soubory nebo adresáře

SYNTAXE

    rm [volby] soubor...

    Volby POSIX: [-fiRr] [--]

    Volby GNU (nejkratší verze): [-dfirvR] [--help] [--version] [--]

POPIS

    Příkaz rm ruší (maže) zadané soubory. Implicitně neruší adresáře, ale
    pokud je použita volba -r nebo -R, je adresář vymazán spolu se svým
    obsahem.  Je chybou, pokud je poslední složka cesty souboru buďto .
    nebo .. (Aby nedocházelo k nepříjemným překvapením při `rm -r .*'
    apod.).

    Pokud je buďto použita volba -i anebo není možné do určeného souboru
    zapisovat, standardní vstup je terminál a zároveň nebyla použita volba
    -f, bude příkaz mv žádat potvrzení před přepsáním souboru. Otázku
    vypíše na stderr a odpověď čte ze stdin. Pokud není odpověď kladná, je
    soubor přeskočen.

VOLBY POSIX

    -f   Nebude se ptát uživatele. Nebude vypisovat diagnostické zprávy.
       Pokud byly jedinými chybami neexistující  soubory,  nebude
       návratový kód chybový.

    -i   Bude žádat potvrzení.  (Pokud jsou zadány obě volby -f a -i,
       platí ta, která je uvedena naposled.)

    -r nebo -R
       Stromy adresářů jsou mazány rekurzivně.

    --   Konec seznamu voleb.

PRODROBNOSTI PRO SVID

    System V Interface Definition zakazuje odstarnění posledního odkazu na
    spustitelný soubor, který právě běží.

PODROBNOSTI PRO GNU

    Implementace GNU (ve fileutils-3.16) je chybná, protože je zde limit
    pro hloubku adresářů, které mohou být odstraněny.  (Pokud je to
    nezbytné, lze pro zrušení velmi hlubokých stromů použít utilitu
    `deltree'.)

VOLBY GNU

    -d, --directory
       Ruší adresáře pomocí funkce unlink(2) místo  rmdir(2),  a
       nepožaduje, aby rušený adresář byl prázdný. Funguje pouze pokud
       máte odpovídající oprávnění. Protože použití funkce `unlink'
       způsobí, že všechny soubory v příslušném adresáři přestanou být
       dostupné (aniž by se uvolnilo jimi obsazené místo), je dobré po
       použití této volby opravit systém souborů příkazem fsck(8).

    -f, --force
       Bude ignorovat neexistující soubory a nebude se ptát uživatele.

    -i, --interactive
       Bude vyžadovat potvrzení před smazáním jednotlivých souborů.
       Pokud odpověď uživatele není kladná, je soubor přeskočen.

    -r, -R, --recursive
       Bude rušit zadané adresáře i s jejich obsahem.

    -v, --verbose
       Bude vypisovat jména souborů, které se mažou.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý
    význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2, s výjimkou omezení na hloubku adresářů.

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje příkaz rm z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se
    mohou lehce lišit.

    Občas si někdo přeje obnovit smazané soubory. Je dobré zálohovat. Je
    dobré používat adresář koš (trash directory), takže smazané soubory
    jsou jen přemístěny do koše. Ale opravdu smazané soubory, i když už z
    principu neexistují, mohou být přesto někdy obnoveny. Pro podrobnosti u
    souborového systému ext2 viz Ext2fs-Undeletion mini-Howto.