Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    rmdir - ruší prázdné adresáře

SYNTAXE

    rmdir [volby] adres...

    Volby POSIX: [-p] [--]

    Volby GNU (nejkratší verze): [-p] [--ignore-fail-on-non-empty] [--help]
    [--version] [--]

POPIS

    Příkaz rmdir zruší zadané prázdné adresáře.

    Pokud některý adres neoznačuje existující prázdný adresář, vypíše se
    chybové hlášení.

VOLBY POSIX

    -p   Pokud adres obsahuje více než jednu složku cesty, odstraní
       jej, odstraní poslední složku cesty, odstraní výsledný adresář
       atd., dokud nejsou odstraněny všechny složky.. Takže `rmdir -p
       a/b/c' je ekvivalenetm pro `rmdir a/b/c; rmdir a/b; rmdir a'.

    --   Konec seznamu voleb.

VOLBY GNU

    --ignore-fail-on-non-empty
       Normálně rmdir odmítne smazat adresář, který není prázdný. Tato
       volba způsobí, že rmdir bude ignorovat selhání při odstraňování
       adresáře, pokud k němu dojde protože adresář nebyl prázdný.
       (Nové ve fileutils-4.0.)

    -p, --parents
       viz výše.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý
    význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2

PŘÍKLAD

    Příkaz `rmdir foo' odstraní adresář foo, pokud je prázdný. Pro
    odstranění neprázdného adresáře včetně jeho obsahu je třeba použít `rm
    -r foo'.

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje příkaz rmdir z balíčku fileutils-4.0; jiné verze
    se mohou lehce lišit.