Provided by: linphone-nox_2.1.1-1ubuntu2_i386 bug

JMÉNO

    sipomatic - SIP auto-responder z projektu linphone.

SYNTAXE

    sipomatic [-u] <sip-url> [-f] <nahrvka> [-s] <odchoz_port>

    sipomatic -v
    sipomatic --version

    sipomatic -h
    sipomatic --help

POPIS

    Sipomatic je základní testovací nástroj pro linphone. Čeká na příchozí
    sipový hovor a odpoví na něj přehráním zvukového souboru typu WAV
    z disku.  Odeslaný zvukový proud je kódován preferovaným kodekem
    volajícího sipového telefonu.

    Výchozí adresa sipomaticu je <sip:robot@127.0.0.1:5064>. Může být
    změněna volbou -u.
    Namísto výchozího oznamovacího souboru "hello.wav" lze vybrat jiný
    volbou -f.
    Jestliže se budete pokoušet spustit více sipomatic klientů na jednom
    stroji, pak budete potřebovat volbou -s explicitně určit UDP port,
    který bude použit k odeslání vlastních SIP zpráv.

VOLBY

    -u <url>
       Nastaví SIP URL, na které bude sipomatic poslouchat. Část adresy
       se jménem počítače MUSÍ být vždy číselná IP adresa. Výchozí URL
       je sip:robot@127.0.0.1:5064

    -f <nahrvka>
       Určuje 8000Hz 16bitový WAV soubor, který bude přehrán volajícímu
       uživateli.       Výchozí      cesta      bývá
       /usr/share/sounds/linphone/hello.wav.

    -s <odchoz_port>
       Explicitně definuje číslo UDP portu, který bude použit pro
       odchozí SIP zprávy.

    -v   --version Vytiskne informace o verzi a skončí.

    -h   --help Vypíše nápovědu a skončí.

SOUBORY

    /usr/share/sounds/linphone/hello.raw
    Toto  je  soubor, který sipomatic standardně přehraje volajícímu
    telefonu. Formát tohoto souboru je WAV vzorkovaný 16bitovou hodnotou s
    frekvencí 8000 Hz.

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

    SIPOMATIC_URL
       Definuje adresu, na které sipomatic poslouchá. Jinak je použita
       <sip:robot@127.0.0.1:5064>

PŘÍKLADY

AUTOŘI

    Simon MORLAT <simon.morlat@linphone.org>

VIZ TAKÉ

    linphone(1) linphonec(1)