Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    slabtop - zobrazuje informace o vyrovnávací paměti jádra v reálném čase

SYNTAXE

    slabtop [ volby ]

POPIS

    slabtop (1) zobrazuje informace o vyrovnávací paměti jádra v reálném
    čase. Zobrazuje seznam cache seřazených podle jednoho z možných
    kritérií.  Také zobrazuje v záhlaví  statistiku  ohledně  vrstvy
    vyrovnávací paměti.

VOLBY

    Standartní spuštění slabtop(1) nevyžaduje žádné volby. Nicméně, jeho
    chování může být být ovlivněno použitím následujících přepínačů:

    --delay=n, -d n
       Obnovuje zobrazení každých n sekund Standartně  slabtop(1)
       obnovuje obraz každé tři sekundy. K vypnutí programu stiskněte
       q.

    --sort=S, -s S
       Seřadit podle S, kde S je jedním z třídících kritérií.

    --once, -o
       Zobrazí pouze jeden výstup a skončí.

    --version, -V
       Zobrazí informaci o verzi a skončí.

    --help Zobrazí stručnou nápovědu a skončí.

TŘÍDÍCÍ KRITÉRIA

    Následující položky jsou platnými třídícími kritérii, které ovlivňují
    jaké cache jsou na vrcholu výpisu. Standartně jsou položky tříděny
    podle počtu objektů ("o").

    Třídící kritéria můžou být kdykoliv v průběhu programu  změněna
    stisknutím odpovídající klávesy.

    a:   seřadí podle počtu aktivních objektů

    b:   seřadí podle počtu objektů na jeden slab (slab = jedna nebo více
       spojitých stránek obsahujících alokované nebo volné objekty)

    c:   seřadí podle velikosti cache

    l:   seřadí podle počtu slabů

    v:   seřadí podle počtu aktivních slabů

    n:   seřadí podle jména

    o:   seřadí podle počtu objektů

    p:   seřadí podle počtu stránek na jeden slab

    s:   seřadí podle velikostí objektů

    u:   seřadí podle používanosti cache

PŘÍKAZY

    slabtop(1) přijímá klávesové příkazy od uživatele. Jsou podporovány
    následující příkazy. Velikost písmen nehraje roli.

    Každý platný třídící znak je také přijat, viz sekce TDC KRITRIA.

    <MEZERNÍK>
       Obnoví obrazovku.

    Q   Ukončí program.

SOUBORY

    /proc/slabinfo -- informace o slabech

VIZ TÉŽ

    free(1), ps(1), top(1), vmstat(8)

POZNÁMKY

    V současné době potřebuje slabtop(1) jádro řady 2.4 nebo novější
    (konkrétně verzi 1.1 nebo novější /proc/slabinfo).  Kernel 2.2 bude
    možná podporován v budoucnu.

AUTOŘI

    Napsali Chris Rivera a Robert Love.

    slabtop(1) byl inspirován skriptem v perlu vmtop od Martina Blighta.

    Balík procps je udržován Robertem Lovem a byl vytvořen Michaelem
    Johnsonem.

    Chyby  týkající  se  programu  prosím  zasílejte  na  <procps-
    list@redhat.com>.

PŘEKLAD

    Stínovlas <stinovlas@gmail.com>