Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    sleep - čeká zadaný časový interval

POUŽITÍ

    sleep POET[PPONA]...
    sleep VOLBA

POPIS

    Čeká POČET sekund. PŘÍPONA může být `s' pro sekundy (výchozí hodnota),
    `m' pro minuty, `h' pro hodiny nebo `d' pro dny. Na rozdíl od většiny
    implementací, které vyžadují POČET jako celé číslo, zde POČET může být
    libovolné číslo s pohyblivou desetinnou čárkou. Pokud je zadáno více
    argumentů, doba čekání je sumou jejich hodnot.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    Napsal Jim Meyering a Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    sleep(3)

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy
    info a sleep správně nainstalovány, měl by příkaz

       info sleep

    zpřístupnit kompletní manuál.