Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    skill, snice - posílá signál, nebo mění prioritu procesu

SYNTAXE

    skill [signál] [volby] kritéria pro výběr procesu
    snice [nová priorita] [volby] kritéria pro výběr procesu

POPIS

    Standartní signál pro skill je TERM. Použijte -l nebo -L ke zjištění
    dostupných signálů. Nejpoužívanější signály zahrnují HUP, INT, KILL,
    STOP, CONT a 0.  Signály mohou být specifikovány třemi způsoby: -9
    -SIGKILL -KILL.

    Implicitně nastavuje snice prioritu procesu na +4 (snice +4 ...).
    Priorita procesu je číslo mezi +20 (nejpomalejší) a -20 (nejrychlejší).
    Záporné priority jsou vyhrazeny pro administrátory.

HLAVNÍ VOLBY

    -f  rychlý mód       Aktuálně neužitečné.
    -i  interaktivní použití  Před provedením každé akce budete dotázáni.
    -v  upovídaný výstup    Zobrazí informace o vybraných procesech.
    -w  varování povolena   Aktuálně neužitečné.
    -n  žádná akce       Pouze zobrazí ID procesu.
    -V  verze         Zobrazí verzi programu.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROCESU

    Výběrová kritéria mohou být: terminál, uživatel, ID procesu a příkaz.
    Volby níže mohou mohou být použity pro ujištění o správné interpretaci.
    Nehaňte Alberta pro toto zajímavé rozhraní.

    -t  Následující argument je terminál (tty nebo pty).
    -u  Následující argument je uživatelské jméno.
    -p  Následující argument je ID procesu.
    -c  Následující argument je jméno příkazu.

SIGNÁLY

    Následující signály mohou být použity programem skill.  Pokud jsou
    známa, jsou zobrazena i čísla a standartní chování.

    Jméno  Číslo  Akce   Popis
    ()                                     ()

    0      0  n/a    výstup zjišťuje, jestli byl procesu zaslán signál
    ALRM    14  exit
    HUP     1  exit
    INT     2  exit
    KILL     9  exit   tento signál nemůže být blokován
    PIPE    13  exit
    POLL       exit
    PROF       exit
    TERM    15  exit
    USR1       exit
    USR2       exit
    VTALRM      exit

    STKFLT      exit   nemusí být implementováno
    PWR       ignore  na některých systémech může ukončovat
    WINCH      ignore
    CHLD       ignore
    URG       ignore
    TSTP       stop   může interagovat s shellem
    TTIN       stop   může interagovat s shellem
    TTOU       stop   může interagovat s shellem
    STOP       stop   tento signál nemůže být blokován
    CONT       restart  pokud byl proces zastaven, pokračuje, jinak je ignorován
    ABRT     6  core
    FPE     8  core
    ILL     4  core
    QUIT     3  core
    SEGV    11  core
    TRAP     5  core
    SYS       core   nemusí být implementováno
    EMT       core   nemusí být implementováno
    BUS       core   výpis paměti může selhat
    XCPU       core   výpis paměti může selhat
    XFSZ       core   výpis paměti může selhat

PŘÍKLADY

    Příkaz           Popis
    snice seti crack +7     Zpomalí seti a crack
    skill -KILL -v /dev/pts/*  Zabije uživatele na nových PTY zařízeních
    skill -STOP viro lm davem  Zastaví tři uživatele
    snice -17 root bash     Nastaví prioritu rootovskému shellu

VIZ TÉŽ

    killall(1) pkill(1) kill(1) renice(1) nice(1) signal(7) kill(2)

STANDARDY

    Nejsou popsány žádné standardy.

AUTHOR

    Albert Cahalan <albert@users.sf.net> napsal skill a snice roku 1999
    jako náhradu za nesvobodnou verzi a nyní je údržbářem balíčku procps.

    Chyby  týkající  se  programu  prosím  posílejte  na  <procps-
    feedback@lists.sf.net>.

PŘEKLAD

    Stínovlas <stinovlas@gmail.com>

                                      ()