Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ssh-add - přidá identifikační klíč (identitu) do autentizačního agenta

POUŽITÍ

    ssh-add [-p] [-l] [-d] [-D] [soubor...]

POPIS

    Příkaz ssh-add přidá identitu do autentizačního agenta ssh-agent. Při
    spuštění bez parametrů přidá identitu ze souboru $HOME/.ssh/identity.
    V příkazovém řádku lze zadat jména jiných souborů. Jestliže je pro
    přístup k souboru potřeba přístupové heslo (passphrase), ssh-add se na
    něj dotáže uživatele. Je-li zadána volba -p, bude přístupové heslo
    čteno z stdin. Není-li zadána volba -p a uživatel používá X11, bude
    přístupové heslo vyžádáno zvláštním X11 programem, jinak bude čteno z
    uživatelova terminálu. (Poznámka: má-li být pro načtení přístupového
    hesla použit X11 program, je někdy nezbytné přesměrovat stdin na
    /dev/null.)

    Aby program ssh-add fungoval, musí běžet autentizační agent a musí být
    předkem aktuálního procesu.

VOLBY

    -p  Čte přístupové heslo ze standardního vstupu (nebo z roury).

    -l  Vypíše všechny identity známé autentizačnímu agentu.

    -d  Vymaže zadanou identitu z agenta.

    -D  Smaže všechny identity z agenta.

NÁVRATOVÉ KÓDY

    Příkaz ssh-add nastavuje pro použití ve skriptech návratový kód na
    jednu z následujících hodnot:

    0   Požadovaná operace byla provedena úspěšně.

    1   Nebylo navázáno spojení s autentizačním agentem.  V prostředí
       programu ssh-add pravděpodobně není autentizační agent.

    2   Uživatel nezadal požadované přístupové heslo.

    3   Soubor identit nebyl nalezen, není čitelný, nebo má špatný
       formát.

    4   Agent nemá požadovanou identitu.

    5   Blíže nespecifikovaná chyba; jakákoli chyba, které není popsána
       výše.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/identity
       Implicitní  soubor,  ze  kterého  program ssh-add čte RSA
       autentizační identitu uživatele, pokud nebylo zadáno jméno
       jiného souboru. Tento soubor nesmí být čitelný nikým kromě
       uživatele. Při generování klíče je možné zadat přístupové heslo,
       které bude použito na zašifrování soukromé části tohoto souboru.

       Pokud ssh-add potřebuje přístupové heslo a byl spuštěn z
       terminálu, bude jej číst z tohoto terminálu. Pokud s programem
       ssh-add není spojen žádný terminál, ale je nastavena proměnná
       prostředí  DISPLAY,  bude  otevřeno  X11  okno pro zadání
       přístupového hesla. To je obzvlášť užitečné při  vyvolání
       programu ssh-add ze skriptu .Xsession nebo podobného skriptu,
       kterým se startují X11. Na některých strojích je třeba spuštění
       tohoto programu vynutit přesměrováním standardního vstupu na
       /dev/null.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

VIZ TÉŽ

    ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh(1), sshd(8)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/