Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ssh-agent - autentizační agent

POUŽITÍ

    ssh-agent pkaz

    eval `ssh-agent [-k] [-s] [-c]`

POPIS

    Program ssh-agent shromažďuje soukromé autentizační klíče. Ssh-agent
    by měl být odstartován na začátku X-session nebo login session, a
    všechna okna nebo ostatní programy by měly být startovány jako jeho
    potomci (pkaz zadaný jako parametr slouží normálně ke startu X Window
    Systemu nebo je uživatelským shellem). Programy odstartované z agenta
    jsou s ním propojeny a automaticky jej používají pro RSA autentizaci
    při přihlašování na jiné stroje pomocí ssh.

    Jestliže je ssh-agent odstartován bez parametrů, poběží jako proces v
    pozadí. Přitom vypíše na stdout příkazy, které mohou být při spuštění
    v příkazu eval v shellech odvozených z sh nebo csh použity pro
    nastavení proměnných prostředí SSH_AUTH_SOCK a SSH_AGENT_PID. Proměnná
    prostředí SSH_AGENT_PID může být použita pro ukončení agenta příkazem
    kill, když už není potřeba (například při odhlašování z X-session
    atd.).  Nejsou-li zadány žádné volby, ssh-agent zjistí podle hodnoty
    proměnné prostředí SHELL, jaký shell (z rodiny *csh nebo *sh shellů) je
    použit. Volba -c způsobí vypsání příkazu pro nastavení proměnných
    prostředí ve stylu csh shellu, volba -s ve stylu sh shellu.

    Pamatujte, že v Unixech odvozených od System V (přinejmenším v OS IRIX
    a Solaris) proměnná prostředí SHELL nemusí obsahovat jméno aktuálního
    shellu, který provádí příkaz eval. Jestliže je v /etc/default/login
    nastavena proměnná prostředí ALTSHELL na YES, je proměnná prostředí
    SHELL nastavena na uživatelův login shell.

    Volba -k může být použita k automatickému ukončení agenta. Zabije
    agenta  (pro  jeho  nalezení  použije hodnotu proměnné prostředí
    SSH_AGENT_PID) a vypíše na stdout příkazy shellu, které zruší proměnné
    prostředí SSH_AUTH_SOCKET a SSH_AGENT_PID.

    Agent zpočátku nemá žádný soukromý klíč. Klíče jsou přidávány příkazy
    ssh-add. Příkaz ssh-add při spuštění bez parametrů přidá obsah souboru
    $HOME/.ssh/identity.  Jestliže má soubor přístupové heslo, ssh-add se
    na něj dotáže (použije malou X11 aplikaci pokud běží pod X11, nebo
    terminál pokud běží bez X). Potom zašle identitu agentovi. Agent může
    obsahovat několik identit; agent z nich vybere správnou automaticky.
    Příkaz ssh-add -l vypíše seznam identit aktuálně známých agentovi.

    Výhodou je fakt, že agent je spuštěn na uživatelově lokálním PC,
    laptopu nebo terminálu. Autentizační data nemusí být uložena na žádném
    jiném stroji, a autentizační přístupová hesla nejsou nikdy posílána
    přes síť. Spojení s agentem je forwardované pomocí ssh, takže uživatel
    může bezpečně používat přístupová práva daná identitami kdekoli v síti.

    Spojení s agentem je dostupné programům-potomkům. Toto spojení je
    realizováno unix-domain soketem (/tmp/ssh-$USER/agent-socket-<pid>),
    kde <pid> je číslo procesu posluchače (agenta nebo sshd démona
    realizujícího pro agenta proxy).  Jméno tohoto soketu je uloženo v
    proměnné prostředí SSH_AUTH_SOCK.  Soket je přístupný pouze  pro
    aktuálního uživatele. Tato metoda je snadno zneužitelná superuživatelem
    nebo jinou instancí téhož uživatele. Starší verze ssh používaly pro
    komunikaci s agentem zděděné popisovače souborů a unix-domain sokety
    používaly nekompatibilním způsobem.

    Jestliže byl jako parametr programu ssh-agent zadán příkaz, agent při
    skončení tohoto příkazu automaticky skončí také. Zadaný příkaz bude
    proveden, i kdyby agent nebyl schopen poskytovat své služby.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/identity
       Obsahuje RSA autentizační identitu uživatele. Tento soubor nesmí
       být čitelný nikým kromě uživatele. Při generování klíče je možné
       zadat přístupové heslo; toto heslo bude použito na zašifrování
       soukromé části souboru. Soubor není používán přímo programem
       ssh-agent, ale jeho obsah je příkazem ssh-add přidán do agenta.

    /tmp/ssh-$USER/agent-socket-<pid>
       Unix-domain sokety použité pro spojení s autentizačním agentem.
       Sokety musí být čitelné pouze vlastníkem. Sokety musí být při
       ukončení agenta automaticky zrušeny. Nadřízený adresář adresáře
       ssh-$USER musí mít nastaven sticky bit.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

VIZ TÉŽ

    ssh-add(1), ssh-keygen(1), ssh(1), sshd(8)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/