Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ssh-keygen - generátor páru autentizačních klíčů

POUŽITÍ

    ssh-keygen [-b bit] [-f soubor] [-N nov-pstup-heslo] [-C koment]

    ssh-keygen -p [-P star-pstup-heslo] [-N nov-pstup-heslo]

    ssh-keygen -c [-P pstupov-heslo] [-C koment]

    ssh-keygen -u [-f soubor] [-P pstupov-heslo]

POPIS

    Program ssh-keygen generuje a spravuje autentizační klíče pro ssh(1).
    Normálně každý uživatel, který si přeje používat ssh s RSA autentizací,
    spustí jednou příkaz ssh-keygen pro vytvoření autentizačního klíče a
    jeho uložení do $HOME/.ssh/identity.  Správce systému může používat
    ssh-keygen pro generování klíčů počítače.

    Program normálně vygeneruje klíč a zeptá se na jméno souboru, do
    kterého má uložit soukromý klíč. Veřejný klíč uloží do souboru se
    stejným jménem, ale s připojeným ".pub". Program se také zeptá na
    přístupové heslo (passphrase). Přístupové heslo může být prázdné (klíč
    počítače musí mít prázdné přístupové heslo), nebo to může být řetězec
    libovolné délky. Dobrá přístupová hesla mají délku 10-30 znaků a nejsou
    tvořena větou nebo čímkoli, co jde snadno uhodnout (anglický text má
    entropii pouze 1-2 bity na slovo, takže poskytuje velmi špatná
    přístupová hesla). Přístupové heslo může být změněno později použitím
    volby -p.

    Neexistuje žádný způsob, jak zjistit zapomenuté přístupové heslo.
    Pokud  zapomenete  nebo  ztratíte přístupové heslo, budete muset
    vygenerovat nový klíč a zkopírovat příslušný veřejný klíč na ostatní
    stroje.

    JE DŮRAZNĚ DOPORUČENO POUŽITÍ DOBRÉHO, NEUHODNUTELNÉHO PŘÍSTUPOVÉHO
    HESLA. NEPOUŽÍVEJTE PRÁZDNÉ PŘÍSTUPOVÉ HESLO POKUD NEVÍTE, CO DĚLÁTE.

    V souboru s klíči je také položka komentář. Tato položka slouží
    uživateli pro snadnější identifikaci klíče. Komentář může informovat, k
    čemu klíč je nebo jak je užitečný. Při vytváření klíče je komentář
    inicializován na uživatel@počítač, ale může být kdykoli změněn použitím
    volby -c.

    Šifra použitá na zašifrování klíče přístupovým heslem je definována v
    ssh.h. Použitím volby -u mohou být klíče zašifrované  jakoukoli
    podporovanou šifrou změněny na tuto implicitní šifru.

VOLBY

    -b bit
       Určuje délku vytvářeného klíče v bitech. Minimum je 512 bitů.
       Obecně se za dostačující pokládá 1024 bitů; klíče s větší délkou
       nepřinášejí  žádné  další  zlepšení  bezpečnosti, ale pouze
       zpomalují. Implicitní délka je 1024 bitů.

    -c  Změní komentář v souborech se soukromými a veřejnými klíči.
       Program ze zeptá na jméno souboru, který obsahuje soukromý klíč,
       na přístupové heslo (jestliže jej klíč má), a na nový komentář.

    -f  Určuje jméno souboru, do něhož bude uložen nebo z něhož bude čten
       klíč.

    -p  Změní přístupové heslo k souboru se soukromým klíčem místo
       vytvoření nového soukromého klíče. Program se zeptá na jméno
       souboru, který obsahuje soukromý klíč, na staré přístupové heslo,
       a dvakrát na nové přístupové heslo.

    -u  Změní šifru klíče na implicitní (určena při překladu programu v
       současnosti 3DES).

    -C  Definuje nový komentář.

    -N  Definuje nové přístupové heslo.

    -P  Definuje (staré) přístupové heslo.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/random_seed
       Soubor je použit pro inicializaci generátoru náhodných čísel.
       Tento soubor nesmí být čitelný kýmkoli kromě uživatele. Tento
       soubor je vytvořený při prvním spuštění programu a pokaždé je
       updatován.

    $HOME/.ssh/identity
       Obsahuje RSA autentizační identity uživatele. Soubor nesmí být
       čitelný pro nikoho kromě vlastníka. Při generování klíče je možné
       zadat přístupové heslo, které bude použito pro zašifrování
       soukromé  části  souboru  šifrou  3DES.  Tento soubor není
       automaticky používán příkazem ssh-keygen, ale je poskytován jako
       implicitní soubor pro soukromý klíč.

    $HOME/.ssh/identity.pub
       Obsahuje veřejný klíč pro autentizaci. Obsah tohoto souboru musí
       být přidán do $HOME/.ssh/authorized_keys na všech strojích, kam
       se budete chtít přihlašovat s použitím RSA autentizace. Obsah
       tohoto souboru není nutné udržovat v tajnosti.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

VIZ TÉŽ

    ssh(1), sshd(8), ssh-agent(1), ssh-add(1)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/