Provided by: login_4.1.1-6ubuntu6_i386 bug

JMÉNO

    su - spustí shell pod jiným uživatelským a skupinovým ID

POUŽITÍ

    su  [-flmp]  [-c  příkaz]  [-s  shell]  [--login]  [--fast]
    [--preserve-environment]  [--command=příkaz]  [--shell=shell]  [-]
    [--help] [--version] [uživatel [arg...]]

POPIS

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

    Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu su.  Příkaz su
    umožňuje, aby se uživatel dočasně stal jiným uživatelem. Spustí shell s
    reálným a efektivním user ID, group ID, i skupinami, jichž je zadaný
    uivatel  členem.  Pokud  není  zadán uivatel, dosadí se root,
    superuživatel. Jméno shellu je převzato ze souboru /etc/passwd. Pokud v
    /etc/passwd jméno shellu není, použije se /bin/sh. Pokud má uživatelský
    účet heslo, a příkaz su není spuštěn pod reálným user ID 0 (tj.
    superuživatelem), bude požadovat zadání hesla.

    Příkaz su implicitně nemění aktuální adresář. Nastavuje proměnné
    prostředí `HOME' a `SHELL' podle údajů z /etc/passwd a pokud zadaný
    uivatel není superuživatelem, nastaví proměnné `USER' a `LOGNAME' na
    uivatel. Implicitně není spuštěný shell login shellem.

    Jsou-li zadány další argumenty, budou předány jako argumenty shellu.

    Příkaz su nezpracovává speciálně  /bin/sh  nebo  ostatní  shelly
    (nastavením argv[0] na "-su", předáním volby `-c' pouze jistým shellům,
    atd.).

    Na systémech se syslog démonem může být příkaz su přeložen tak, aby
    zaznamenával pomocí syslogu neúspěšná a volitelně i úspěšná vyvolání
    příkazu su.

  VOLBY
    -c pkaz, --command=pkaz
       Místo odstartování interaktivního shellu předá pkaz s volbou
       -c jako jediný příkazový řádek shellu.

    -f, --fast
       Předá shellu volbu -f.  Tuto volbu je pravděpodobně vhodné
       používat pouze pro shelly csh a tcsh, u nichž zabrání provedení
       startovacího souboru (.cshrc). U shellů vycházejících z Bourne
       shellu volba -f zakazuje expanzi žolíkových znaků, což obecně
       není žádoucí.

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    -, -l, --login
       Spustí shell jako login shell. To znamená, že nebude nastaven
       obsah žádných proměnných prostředí kromě `TERM', `HOME', a
       `SHELL' (které budou nastaveny, jak je popsáno výše), `USER' a
       `LOGNAME' (které budou nastaveny i pro superuživatele jak je
       popsáno výše). Proměnná prostředí `PATH' bude nastavena na
       hodnotu  definovanou  při překladu.  Aktuální adresář bude
       nastaven na domovský adresář; před jméno shellu bude předřazen
       znak "-", který způsobí, že bude zpracován startovací soubor
       nebo soubory.

    -m, -p, --preserve-environment
       Nebude měnit proměnné prostředí `HOME', `USER', `LOGNAME' ani
       `SHELL'. Je chybou, pokud uživatel, který spustil příkaz su není
       superuživatel a přitom má nový uživatel omezený shell. Jinak se
       spustí místo uživatelova shellu z /etc/passwd shell zadaný v
       proměnné prostředí `SHELL'. Omezený shell je takový, který není
       uveden v souboru /etc/shells, nebo v zakompilován seznamu
       souborů, pokud /etc/shells neexistuje. Chování příkazu su s
       touto volbou lze změnit volbami --login a --shell (má přednost
       před hodnotou proměnné prostředí SHELL).

    -s, --shell shell
       Spustí zadaný shell místo uživatelova shellu z /etc/passwd.  Je
       chybou, pokud uživatel, který spustil su není superuživatel a
       přitom shell nového uživatele uvedený v /etc/passwd je omezený.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.