Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

NAME

       sync - vyprázdní buffery souborového systému

POUŽITÍ

       sync [VOLBA]

POPIS

       Vynutí zápis změněných bloků na disk, aktualizuje superblok.

       --help vypíše tento návod a skončí

       --version
              vypíše informaci o verzi a skončí

AUTOR

       Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

       Chyby hlašte na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
       Toto  je volné programové vybavení. Jeho kopie je možné šířit v souladu
       s       podmínkami       GNU       General        Public        License
       <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.   Toto  programové  vybavení je
       zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

       sync(2)

       Úplná dokumentace programu sync je udržována ve formátu Texinfo.  Pokud
       jsou programy info a sync správně nainstalovány, měl by příkaz

              info sync

       zpřístupnit kompletní manuál.