Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

NAME

    sync - vyprázdní buffery souborového systému

POUŽITÍ

    sync [VOLBA]

POPIS

    Vynutí zápis změněných bloků na disk, aktualizuje superblok.

    --help vypíše tento návod a skončí

    --version
       vypíše informaci o verzi a skončí

AUTOR

    Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlašte na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení. Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s    podmínkami    GNU    General    Public    License
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.  Toto programové vybavení je
    zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    sync(2)

    Úplná dokumentace programu sync je udržována ve formátu Texinfo. Pokud
    jsou programy info a sync správně nainstalovány, měl by příkaz

       info sync

    zpřístupnit kompletní manuál.