Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    tee - čte standardní vstup a zapisuje na standardní výstup a do souborů

POUŽITÍ

    tee [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Kopíruje standardní vstup na standardní výstup a do všech SOUBORů
    zadaných jako parametry.

    -a, --append
       načítaná data jsou připsána na konec zadaných SOUBORů místo
       jejich přepsání

    -i, --ignore-interrupts
       ignoruje signály přerušení

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Pokud je SOUBOR určen jako -, kopíruje na standardní výstup.

AUTOR

    Napsal Mike Parker, Richard M. Stallman a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.  Pokud jsou programy
    info a tee správně nainstalovány, měl by příkaz

       info tee

    zpřístupnit kompletní manuál.